MEDCENTRUM s.r.o. Žilina

MEDCENTRUM, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu, ktoré je etablované na trhu poskytovania zdravotníckych služieb od 1. februára 2006 a patrí do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje klientom v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Poslaním polikliniky je poskytovanie služieb na úseku liečebno – preventívnej starostlivosti, špecifickej zdravotnej starostlivosti, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, činností fyziatricko – rehabilitačného oddelenia a pracovnej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a širšom okolí.

Poliklinika ponúka vysoko odbornú starostlivosť pre svojich klientov hradenú zo zdravotného poistenia. Poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancie:

 • Prízemie
  • Chirugická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Röntgenologické pracovisko
  • Oddelenie klinickej biochémie
  • Lekáreň

  Suterén

  • Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
 • 1. poschodie
  • Dermatovenerologická amb. č.1
  • Dermatovenerologická amb. č.2
  • Gynekologická ambulancia
  • Interná a osteologická ambulancia č.1
  • Interná ambulancia č.3
  • Oftalmologická ambulancia
  • ORL ambulancia
  • Všeobecná ambulancia č. 1
  • Všeobecná ambulancia č. 2
  • Všeobecná ambulancia č. 3
 • 2. poschodie
  • Stomatologická ambulancia č.1
  • Stomatologická ambulancia č.2
  • Stomatologická ambulancia č.3
  • Urologická ambulancia
  • Neurologická ambulancia č.1
  • Neurologická ambulancia č.2
  • Ambulancia gastroenterológie a digestívnej endoskopie
  • EEG pracovisko
  • Denzitometria

Pokračovat ve čtení „MEDCENTRUM s.r.o. Žilina“

HaMed s.r.o.

Naša firma Vám ponúka kompletnú zdravotnú starostlivosť v nasledujúcich medicínskych odboroch: gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, vnútorné lekárstvo, hematológia a transfuziológia a všeobecné lekárstvo.

Stretnete sa u nás s príjemným prostredím a príjemným personálom, ktorý má profesionálny prístup k pacientom. Ambulancie sú vybavené modernými prístrojmi, ultrazvuk poskytuje 3-D obraz. Poskytujeme možnosť komunikácie cez e-mail.

Na vyšetrenie sa môžete objednať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Po telefonickom dohovore je možné poskytnúť služby lekára aj v poobedňajších a večerných hodinách a cez víkend. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ambulancie.

Neváhajte nás kontaktovať a prídte nás navštíviť.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Bysterec)Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (Brezovec)Gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

Hematológia a transfuziológia

Vnútorné lekárstvo

Pokračovat ve čtení „HaMed s.r.o.“

Krankas s.r.o.

O nás

Sme prvé neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu v Žilinskom kraji. Patríme medzi prvé zariadenia tohto druhu v rámci Slovenskej republiky. Na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobíme od roku 2000.

Naším poslaním je poskytovať zdravotnú a preventívnu starostlivosť na špičkovej úrovni prostredníctvom kvalitných zdravotníckych profesionálov, modernej zdravotníckej techniky a progresívnych vyšetrovacích postupov.

Našou víziou je stať sa jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov vysoko kvalitných a profesionálnych služieb v oblasti zdravotnej a preventívnej starostlivosti.

Ponúkame nadštandardné a doplnkové služby s orientáciou na všetky hodnotové zložky prevencie prostredníctvom diagnosticko-preventívnych prehliadok, špecificky orientovaných programov a služieb so zameraním na ochranu a zachovanie zdravia, aktívne vyhľadávanie príčin chorôb, výchovu a vzdelávanie, podporu zdravia, regeneráciu a relaxáciu organizmu.

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Vytvárame priestor pre tímovú spoluprácu a súdržnosť, požadujeme profesionalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a širokého spektra špecializovaných odborných služieb nielen v rámci verejného zdravotného poistenia, ale aj nad jeho rámec.

Portfólio našich služieb dopĺňa špecificky orientovaný komplex preventívnych a ochranných služieb pre zamestnávateľov, ktoré poskytuje tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby.

Zariadenia:

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Ali Mehri

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Janka Hudáková

Chirurgická ambulancia – MUDr. František Hrbáň

Interná ambulancia – MUDr. Miroslava Blahušiaková

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a toxikológie – MUDr. Pavol Moravčík

Očná ambulancia – MUDr. Nikoleta Javorková PhD.

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Anna Škottová

RTG rádiodiagnostika, mamografia, sonografia – MUDr. Andrej Seňkevič

Rehabilitačné pracovisko – Jana Fabiánová

Ušná – nosno – krčná ambulancia – MUDr. Katarína Pavelková

Pokračovat ve čtení „Krankas s.r.o.“

ŽILPO, s.r.o.

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo

Občianske združenie ZDRAVIE Žilpo je zamerané predovšetkým na získavanie finančných prostriedkov na modernizáciu zdravotníckej prístrojovej techniky zabezpečujúcej najmodernejšie liečebné metódy pre zvýšenie kvality a bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom – pacientom.  Za svoju činnosť toto združenie nepoberá žiadne odmeny a všetky vyzbierané finančné prostriedky sú v plnej výške použité na realizáciu plánovaných projektov.

Ciele združenia: je dobrovoľné občianske združenie zamerané na ochranu a podporu zdravia, prevenciu a liečbu ochorení a podporu vzdelávania.

Máme záujem meniť veci okolo seba, máme motiváciu prinášať stále nové možnosti, meniť veci k lepšiemu a zdravie – prevencia, či liečba patrí v našom živote k tomu najcennejšiemu, čo máme. K tomu smerujú našej aktivity.

Lekáreň Žilpo s.r.o.
Vysokoškolákov 31
010 01 ŽILINA
tel.: 041 / 500 81 55
fax: 041 / 500 81 55
e-mail: lekaren.poliklinika@stonline.sk

Lekáreň Žilpo Vám ponúka trvalo nízke ceny, individuálny prístup, služby ako meranie tlaku a tuku zdarma, servis pitného režimu, zaujímavé zľavy, cenové akcie a zľavové kupóny. Veľkou výhodou Lekárne Žilpo je rýchly a efektívny výdaj liekov, ktorý zabezpečuje výdajný automat – robot. Robotizovaná Lekáreň ŽILPO v Žiline je jedinou svojho druhu v Žilinskom kraji. Vyhľadanie a výdaj lieku s popisom trvá niekoľko sekúnd (10-20s). Výhodou robotizovanej lekárne je, že kvalifikovaný personál sa može venovať pacientovi a poskytovať mu viac poradenstva a konzultácii o predpísaných liekoch, ako v klasickom systéme. V krajinách EÚ (Nemecko, Nórsko, Veľká Británia a ostatné vyspelé krajiny) sa podobné robotizované systémy stali už bežnou výbavou väčších lekární k spokojnosti pacientov i zamestnancov lekární.

Ponúkame:

 • výdaj liekov na lekársky predpis
 • voľnopredajné lieky
 • výživové doplnky
 • diagnostické testy (tehotenské testy, test na prítomnosť helicobacter pylori, atď.)
 • individuálne pripravované lieky
 • bezlepkové potraviny
 • doplnkový sortiment (kozmetika, atď.)

Pokračovat ve čtení „ŽILPO, s.r.o.“

Poliklinika Turčianske Teplice

ADMEUM, s.r.o. – MUDr. Dušan Dibdiak

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Chirurgická ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:30 – 11:00
Utorok: 14:00 – 15:00
Streda: 7:30 – 11:00
Štvrtok: 7:30 – 11:00
Piatok: 7:30 – 11:00


 

AMBK-INTERNA, s.r.o. – MUDr. Boris Raška

Ul. 9. mája 438/15 (modrá budova)
Tel.: 430 14 31
Interná ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Utorok: 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Štvrtok: 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Piatok: 8:00 – 12:30 13:00 – 15:30


 

GYNTUR, s.r.o. – MUDr. Patrick Gallo

Ul. 9. mája 438/15, 039 01 Turčianske Teplice (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 27
Mobil: 0915 391 618
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Od 1. júla 2015 nastala zmena ordinačných hodín! V utorky budeme ordinovať do 18:00 hodiny (bez poplatku!), aby sme vyšli v ústrety pacientkam, ktoré nemôžu prísť na vyšetrenie v bežnom pracovnom čase. INFO
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 12:30 13:00 – 18:00
Streda: Ord. v Slovenskom Pravne
Štvrtok: 7:00 – 12:30 13:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 12:30 13:00 – 15:30


 

I.C. DENT, s.r.o.

Školská 447/2
Tel.: 043 492 2712
Stomatologická ambulancia – MUDr. Ivana Cibulová
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 15:30
Utorok: 7:00 15:30
Streda: 7:00 15:30
Štvrtok: 7:00 15:30
Piatok: 7:00 15:30


 

Mgr. Milena Ollerová, Mgr. Iveta Vrabcová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Logopedická ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 13:00 – 16:00 Mgr. Ollerová
Utorok: 13:00 – 18:00 Mgr. Vrabcová


 

MUDr. Alaa Abu Shareia

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 18
Mobil: 0917 301 780
Ambulancia stomatológie a dentoalveolárnej chirurgie
Ordinačné hodiny
Pondelok: 9:00 – 13:00 13:30 – 14:30
Utorok: 9:00 – 13:00 13:30 – 14:30
Streda: 9:00 – 13:00 13:30 – 14:30
Štvrtok: 9:00 – 13:00 13:30 – 14:30
Piatok: 9:00 – 13:00


 

MUDr. Alena Lomenčíková

Ul. 9. mája 438/15 (modrá budova)
Mobil: 0917 633 022
Diabetológia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 – 14:00
Utorok: 7:00 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 14:00
Piatok: 7:00 – 12:00


 

MUDr. Anna Hrčová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 17
Ambulancia pneumologická a ftizeologická
Ordinačné hodiny
Pondelok: 12:45 – 15:00
Streda: 7:00 – 12:00


 

MUDr. Eva Repiščáková

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 37
Rehabilitačné oddelenie
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Streda: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Piatok: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:00


 

MUDr. Jana Hromcová, MUDr. Markéta Smolárová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Kožná ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:30 – 12:00
Utorok: 7:30 – 12:00
Streda: 8:00 – 12:00
Štvrtok: 7:30 – 12:00
Piatok: 7:30 – 12:00


 

MUDr. Juraj Valko

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 38
Rádiologické pracovisko
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00


 

MUDr. Ladislav Szabó

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Ortopedická ambulancia
Ordinačné hodiny
Utorok: 7:00 – 12:00
Piatok: 7:00 – 12:00


 

MUDr. Viera Ruttkayová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Stomatologická ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00


 

NEFRO – DIALYZAČNÉ CENTRUM, s.r.o. – MUDr. S. Funiaková, MUDr. D. Holanová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Tel.: 043/424 16 50
Nefrologická ambulancia
Ordinačné hodiny
Štvrtok: 8:30 – 12:00


 

SAMAS-K, s.r.o. – MUDr. Katarína Štullerová

Ul. 9. mája 438/15 (budova bývalej polikliniky)
Krčno-ušno-nosová a foniatrická ambulancia
Ordinačné hodiny
Pondelok: 7:30 – 12:30
Utorok: 8:00 – 12:30
Streda: 7:30 – 12:30
Štvrtok: 8:00 – 13:30
Piatok: 7:30 – 12:30

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Turčianske Teplice“

Poliklinika Martin

Martinská poliklinika, s.r.o. bola založená v roku 2002 ako nástupnícka organizácia Polikliniky Martin. Od roku 2003 sa snažíme poskytnúť našim pacientom – klientom nášho zdravotného zariadenia čo možno najlepšie služby s dôrazom na prístrojové vybavenie, kvalitu, odbornosť a celkové prostredie ambulancií. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme ako na všeobecných, detských tak aj odborných pracoviskách. Taktiež prevádzkujeme oddelenia rehabilitácií i RTG.

 

Zariadenia:

 • Všeobecná ambulancia
 • Ambulancie pre deti a dorast
 • Amb. tuberk. a resp. chorôb
 • Diabetologická ambulancia
 • Chirurgická ambulancia
 • Endokrinologická ambulancia
 • Interné ambulancie
 • Kožná ambulancia
 • Krčné, ušné, nosné amb.
 • Psychiatrická ambulancia
 • Rehabilitačné odd, Škult. 7
 • Rehabilitačné odd, ČSA 3
 • RTG oddelenie
 • Rehabilitačné ambulancie

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Martin“

Poliklinika Bytča

Obvodná ambulancia


MUDr. Forner Ľ.

Telefón: 509 18 20

MUDr. Škulavíková A.
Telefón: 509 18 54

MUDr. Papánková A.
Telefón: 509 18 57

MUDr. Bariak J.
Telefón: 509 18 59

MUDr. Johanidesová K.
Telefón: 509 18 46

Detská ambulancia

MUDr. Louda V.
Telefón: 509 18 32

MUDr. Karásek V.
Telefón: 509 18 33

MUDr. Koleda M.
Telefón: 509 18 34

MUDr. Čelková M.
Telefón: 509 18 35

Zubná ambulancia

MUDr. Mičieta B.
Telefón: 509 18 44

MUDr. Hrnčiarová A.
Telefón: 509 18 52

MUDr. Tomaníková L.
Telefón: 509 18 25

Gynekologická ambulancia

MUDr. Kauzál P.
Telefón: 509 18 27

MUDr. Ančicová Z.
Telefón: 509 18 45

MUDr. Mitro J.
Telefón: 509 18 63

Interná ambulancia

MUDr. Haluška I.
Telefón: 509 18 22

MUDr. Mikoláš J.
Telefón: 509 18 31

MUDr. Radolec V.
Telefón: 509 18 29

Ambulancie

Biochémia
Meno: Dr. Bajtošová, Ďurajková
Telefón: 509 18 21

Očné
Meno: MUDr. Vitteková D.
Telefón: 509 18 23

ORL
Meno: MUDr. Lahdo A.
Telefón: 509 18 24

Medicentrum s.r.o.
Meno: Alergológia
Telefón: 509 18 26

Ortopedická ambulancia
Meno: MUDr. Hronský P.
Telefón: 509 18 28

Chirurgická ambulancia
Meno: MUDr. Chromčík M.
Telefón: 509 18 30

Popisovňa
Meno: MUDr. Horanský D.
Telefón: 509 18 47

Pľúcna ambulancia
Meno: MUDr. Bálintová D.
Telefón: 509 18 48

Rehabilitácia
Meno: MUDr. Polák M.
Telefón: 509 18 56

Kožná ambulancia
Meno: MUDr. Meliš M
Telefón: 509 18 58

Dispenzár
Meno: MUDr. Bálintová D.
Telefón: 509 18 61

Neurologická ambulancia
Meno: MUDr. Poláčková M.
Telefón: 509 18 68

Psychiatrická ambulancia
Meno: MUDr. Loncková K.
Telefón: 509 18 70

Ostatné čísla

Správca
Meno: Ing. Cigánik J
Telefón: 509 18 12

Medicentrum s.r.o.
Meno: Pavlíková Z.
Telefón: 509 18 14

Medicentrum THP
Telefón: 509 18 18

LSPP
Meno: lekárska služba prvej pomoci
Telefón: 509 18 38

LSPP
Meno: lekári
Telefón: 509 18 42

RZS
Meno: miestnosť záchranárov
Telefón: 509 18 40

Sestry
Meno: Rehabilitácia
Telefón: 509 18 43

Údržba
Meno: Chalupianský J.
Telefón: 509 18 53

Dispečing
Meno: Drbúlová
Telefón: 509 18 55

Zubné laboratórium
Telefón: 509 18 62

Sono
Telefón: 509 18 69

RÝCHLA ZDRAVOTNÁ POMOC
Telefón: 155

RTG
Meno: Objednávanie pacientov
Telefón: 509 18 51

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Bytča“

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

HISTÓRIA

Žilina patrí medzi najvýznamnejšie mestá Slovenska. Strategická poloha mesta predurčila jeho význam i históriu. Prvá zmienka v historických dokumentoch o meste Žilina je z roku 1312. Prvé záznamy o žilinskom špitáli siahajú do 15. storočia.

História nemocnice je dlhá, vždy mala dôležitú a pozitívnu úlohu v dejinách mesta a regiónu. Prvé dokumentované správy o žilinskej nemocnici z 15. storočia sú uvedené v „Historia Civitatis Solna“. V roku 1841 postavili mestský špitál z občianskych zbierok.

Novodobé dejiny nemocnice v Žiline sa začali písať r.1913, keď rakúsko-uhorská vláda dala súhlas na vybudovanie Uhorskej kráľovskej štátnej očnej nemocnice. Postavili ju v priebehu neuveriteľného jedného roka (v súčasnosti je v tejto budove očné a otorinolaryngologické oddelenie). Pri jej zrode a budovaní, takmer 40 rokov stál žilinský rodák MUDr. Vojtech Spanyol ako riaditeľ a zároveň 48 rokov pôsobil vo funkcii primára očného oddelenia. Ďalšou historickou budovou je kaštieľ v Bytčici, v ktorom je umiestnená časť psychiatrického oddelenia a pre nemocnicu začal slúžiť v roku 1920 ako detská nemocnica. V 30-tých rokoch sa vybudovali chirurgicko-pôrodnícky pavilón, budova prosektúry, infekčný pavilón a hospodárska budova. V povojnových rokoch novo vzniknuté oddelenia (interné, neurologické, tuberkulózy a ďalšie) umiestnili v súkromných vilách v blízkosti nemocnice. V 50-tych rokoch nastal najväčší rozvoj nových oddelení, keď niektoré z nich boli medzi prvými v republike. Súčasný areál sa vybudoval v 60-tych a 70-tych rokoch a oddelenia sa presťahovali do účelových priestorov.

V 80-tych rokoch boli vybudované pavilóny pre patologicko-anatomické oddelenie, rádioterapeutické a onkologické oddelenie a liečebňa pre dlhodobo chorých. Naša nemocnica vždy patrila a aj teraz patrí k významným zdravotníckym zariadeniam na Slovensku. Každá etapa budovania nemocnice bola charakterizovaná a ovplyvňovaná dobou a reagovala na spoločenské pomery a potreby. Reformy zdravotnej starostlivosti sa začali aj v žilinskej nemocnici po zásadných politických a ekonomických zmenách v roku 1989.

V plnom rozsahu bola odštátnená lekárenská služba, v podmienkach nemocnice v jej spádovej oblasti bola odštátnená primárna starostlivosť a následne odborná ambulantná starostlivosť. V zložitej a mnohokrát komplikovanej dobe môžeme dokumentovať kvalitatívny rast a rozvoj, o čom svedčia nové oddelenia – neurochirurgia, detská ortopédia, súdne lekárstvo, klinická farmakológia, nové vysoko špecializované ambulancie – chronická bolesť, neinvazívne metódy, urogynekológia, osteológia atď. Desiatky nových liečebných postupov, vyšetrovacích metód‚ ktoré boli zabezpečené novou modernou technikou a technológiou.

Zachytili sme moderný trend neinvazívnych vyšetrovacích metód, špičkovú úroveň v intenzívnej starostlivosti pri kritických stavoch na jednotkách intenzívnej starostlivosti a na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny. Výsledkami liečby onkologických ochorení sa môžeme porovnávať s významnými pracoviskami nielen v Slovenskej republike. Úspechmi v chirurgických disciplínách, či už výkony v očnom lekárstve, krčnom lekárstve, urológii, ortopédii, gynekológii, či vlastnej chirurgii sledujeme prinajmenšom európsky štandard. Úroveň paraklinických odborov v poslednom období tiež prekonáva búrlivý rozvoj a v súčinnosti s obrovským technologickým rastom dokumentuje nutné investície do prístrojovej techniky. V roku 1997 sme začali budovať nemocničný informačný systém. Od zrodu nemocnice sa významne podieľa na jej existencii, modernom rozvoji nielen štát – rezort, ale aj mesto Žilina.

Pokračovat ve čtení „Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina“