Poliklinika Alexandra Poprad

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne, ale poskytuje liečebnú starostlivosť celoplošne na celom území Slovenskej republiky a aj mimo nej .

Prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia zahŕňajú už existujúce odborné a obvodné ambulancie, ktoré sú priamo naviazané na systém diagnostiky vlastného diagnostického centra . Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra ponúka vo svojich troch strediskách : skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým predpísanú odbornú garanciu, diagnostiku v absolútnej digitálnej kvalite, internú a externú komunikáciu na úrovni PACSu a centralizáciu 18 ambulancií poskytujúcich liečebno – preventívnu starostlivosť na jednom mieste. PACS je moderný, ucelený systém na uchovávanie správ, prenos, vizualizáciu a diagnostiku obrazových dát.

 Poplatky za špecializované vyšetrenia:

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Samoplatca 20 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok za vyšetrenie na súdne a trestné konanie na žiadosť pacienta 10 €
Lekársky posudok pre súdy, políciu, prokuratúru 10 €
Lekársky posudok pre komerčné poisťovne 10 €
Iný lekársky posudok na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
Ostatné poplatky:
Manipulačno – technický poplatok pri RTG vyšetrení 0 €
Manipulačno – technický poplatok pri USG vyšetrení 5 €
Manipulačno – technický poplatok pri MMG vyšetrení 5 €

 

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Alexandra Poprad“

Poliklinika ADUS Poprad

Ambulancia Telefónne číslo
Lekáreň ADUSDetská ambulancia

MUDr. Papcúnová Helena

Diabetologicá ambulancia

MUDr. Košíková Monika

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Reichová Anna

Gynekologická ambulancia

MUDr. Luptáková Eva

MUDr. Raučina Marián

MUDr. Surgent Daniel

Imunoalergologická ambulancia

MUDr. Majerníková Blanka

Interná ambulancia

MUDr. Krempaský Vladimír

Kardiologická ambulancia

MUDr. Kundisová Dagmar

Kožná ambulancia

MUDr. Masaryková Dagmar

Neurologická ambulancia

MUDr. Bártová Tatiana

Onkologické oddelenie

MUDr. Beniak Juraj (primár)

MUDr. Medvecová Lenka

MUDr. Kakalejčík Marián

MUDr. Rečková Mária

Ambulancia sestry 1,2

Vrchná sestra

Ambulancia chemoterapie

Oddelenie chemoterapie

052/43 14 138 

052/43 14 126

 

052/43 14 189

 

052/43 14 105

 

052/43 14 162

052/43 14 162

052/43 14 162

 

052/77 65 603

 

052/43 14 147

 

052/43 14 156

 

052/77 23 720

 

052/43 14 157

 

052/43 14 169

052/43 14 174

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 170

052/43 14 171

052/43 14 172

Ambulancia Telefónne číslo
Okrskový železničný lekárMUDr. Šebestová Daniela

ORL ambulancia

MUDr. Kováč Ladislav

Ortopedická ambulancia

MUDr. Paľa Andrej

Pľúcna ambulancia

MUDr. Kavková Denisa, PhD.

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Cpinová Gabriela

MUDr. Farkaš Eduard

MUDr. Göczeová Simona

MUDr. Grochola Jaroslav

MUDr. Švirlochová Anna

MUDr. Timková Mária

Reumatologická ambulancia

MUDr. Rovderová Nadežda

Urologická ambulancia

MUDr. Vasiľ Ján

RTG pracovisko

USG pracovisko

Klinické biochemické laboratórium

Kaviareň Dudo Café

052/43 14 124

 

052/77 22 300

 

052/43 14 102

 

052/43 14 108

 

052/43 14 151

052/43 14 120

052/43 14 112

052/43 14 122

052/43 14 149

052/43 14 153

 

052/43 14 119

 

052/43 14 107

052/43 14 135

052/43 14 131

052/43 14 136

052/43 14 133

Pokračovat ve čtení „Poliklinika ADUS Poprad“

Poliklinika Nový Smokovec

STANICA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Vedúci lekár: MUDr. Jana Husová

 Tel.: 155, 112

ORDINAČNÉ HODINY – – NONSTOP

 

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA
MUDr. Dagmar Trubačová
tel.:052/4422 705

ORDINAČNÉ HODINY

 Pondelok

13.00-15.00

15.00-16.00 prevencia pre pozvané deti
 Utorok

7.30 – 9.30

 Streda

7.30 – 9.30

 Štvrtok

 neordinuje

 Piatok

 7.30 – 9.30

Mimo týchto ordinačných hodín môžte byť ošetrený v ambulancii v Poprade, ul. L. Svobodu – JUH, Oproti novému kostolu. tel. 052 7733794

 

AMBULANCIA praktického lekára pre dospelých
MUDr. Eva Bérešová
tel.:052/4422 665
ORDINAČNÉ HODINY
odber krvi
AMBULANCIA
 ADMINISTRATÍVA
Pondelok až Piatok
 7.00 -8.00
 8.00 -12.00

 12.30-15.30

 

AMBULANCIA NOSNO-KRČNÁ
MUDr. Eva Bérešová
tel.:052/4422 665
ORDINAČNÉ HODINY
AMBULANCIA
Urgentné prípady
Pondelok až Piatok
 11.00 – 12.00
priebežne

^

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Vladimír Kramár

tel.:052/4425 046

 ORDINAČNÉ HODINY

 Pondelok

 7.30 – 13.00

 Utorok

 13.00 – 15.00

 Streda

 7.30 – 13.00

 Štvrtok

 13.00 – 15.00

 Piatok

 7.30 – 10.00

 

 

RÖNTGENOVÉ PRACOVISKO
MUDr. Peter Valeček
tel.:052/4422 444

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok až  Piatok

 7.00 – 11.30

 12.00 -15.00

 ^

 

INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Peter Michalovič
tel.:052/4423 294

ORDINAČNÉ HODINY

 odber krvi

Pondelok až Štvrtok

 7.00 – 8.00

 8.00 -15.00

 Piatok

 voľný deň

^

 

AMBULANCIA ZUBNÁ
MUDr. Judita Mikulovská
tel.:052/4425 042
ORDINAČNÉ HODINY
 Pondelok až Štvrtok
8.00 – 14.30
 Piatok
8.00 – 12.00

^

 

AMBULANCIA odborných lekárov
MUDr. Miroslav Katial -ortopéd
ORDINAČNÉ HODINY
 každý nepárny týždeň v Stredu
9.30 – 15.00
MUDr. Ilza Schwartzová – diabetológ

 na ambulancií interného lekára MUDr. Michaloviča

 každý Piatok
7.00 – 15.00

 MUDr. Gabriela Kupčová – kožný lekár 

 každý Pondelok

 13.00-17.00

 MUDr. Ján Hnáth – neurológ

 každý párny týždeň v Utorok

 7.00 – 13.00

^

AMBULANCIA OČNÁ
MUDr. Jarmila Varholíkova
ORDINAČNÉ HODINY
 Pondelok

 7.00-11.00

12.00 – 15.00
MUDr. Zdenka Čepilová
 administratíva

 Štvrtok

 7.00 – 11.00

 11.30-13.00

 13.30 – 14.30

 ^
REHABILITÁCIA
MUDr. Pavol Porubský
tel.:052/4422 446
ORDINAČNÉ HODINY
rehabilitácia
LTV masáže

 Pondelok

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

 Utorok

7.00-11.30

12.00-15.00

 Streda

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

 Štvrtok

7.00-11.30

12.00-15.00

 Piatok

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Nový Smokovec“