Poliklinika ProCare Betliarska

Poliklinika poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť primárneho a sekundárneho typu. Navyše je pracoviskom poskytujúcim zákroky v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

BENEFITY PROCARE BETLIARSKA

Poliklinika ProCare Betliarska ponúka širokú škálu benefitov, vďaka ktorým zabezpečuje pre svojich pacientov kvalitný a komplexný servis a šetrí ich čas.

AMBULANCIE A LEKÁRI PROCARE BETLIARSKA

Ak hľadáte konkrétnu ambulanciu alebo lekára v ProCare Betliarska, vyberte si z našej ponuky ambulancií. V ponuke nájdete aj služby jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

 • Ambulancia cievnej chirurgie
 • Ambulancia dentálnej hygieny
 • Ambulancia pracovného lekárstva
 • Ambulancia vnútorného lekárstva
 • Audiometria
 • Chirurgická ambulancia
 • Dermatokozmetika
 • Dermatovenerologická ambulancia
 • Endokrinologická ambulancia
 • Gastroenterologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia
 • Imunoalergologická ambulancia
 • JZS – Anesteziológia
 • JZS – Chirurgia
 • JZS – Cievna Chirurgia
 • JZS – Gynekológia
 • JZS – Otorinolaryngológia
 • JZS – Urológia
 • Kardiologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Nezaradené pracovisko
 • Oftalmologická ambulancia
 • Ortopedická ambulancia
 • Otorinolaryngologická ambulancia
 • Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
 • Rádiológia
 • Stomatologická ambulancia
 • Ultrasonografia
 • Urologická ambulancia
 • Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
 • Všeobecná ambulancia pre dospelých

Pokračovat ve čtení „Poliklinika ProCare Betliarska“

Poliklinika Radlinského Falck Healthcare

Falck vstúpil na slovenský trh v roku 2005 a  v Bratislave sídli aj centrála spoločnosti Falck pre strednú a východnú Európu.

Na Slovensku pracuje pre skupinu Falck 2200 zamestnancov.

 

Dcérske spoločnosti Falck  na Slovensku a Rumunsku

Falck Záchranná a.s.

Je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku.

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť zabezpečuje na 39 percentách územia krajiny a prevádzkuje 107 staníc ZZS, najmä na východnom a strednom Slovensku. Okrem toho ponúka služby zdravotnej asistencie a dlhodobý prenájom záchranárskych tímov.

Falck Fire Services a.s. a Falck Fire Services S.R.L.

Poskytujú služby priemyselnej požiarnej ochrany pre podniky, organizujú tréningy a školenia protipožiarnej ochrany. Ponúkajú outsourcing a prevádzkovanie závodných hasičských útvarov (ZHÚ) v priemyselných podnikoch, rafinériách, chemickom a petrochemickom priemysle a železiarňach.

K najväčším kontraktom Falck Fire Services a.s na Slovensku patrí prevádzkovanie ZHÚ v závodoch Volkswagen, Chemolak a.s. a Matador Continental Rubber a.s.

V Rumunsku sa Falck Fire Services S.R.L. etabloval prostredníctvom outsourcingu ZHÚ v rafinériách a petrochemickom priemysle.

V desiatich významných podnikoch na Slovensku a Rumunsku zamestnávajú viac ako 500 hasičov a záchranárov.

Falck Healthcare a.s.

Poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v dvoch vlastných poliklinikách v Bratislave a v špecializovaných rehabilitačných centrách – v Bratislave, Poprade a v Košiciach.

Falck Academy s.r.o.

Ponúka kurzy prvej pomoci pre súkromných aj korporátnych klientov. V tejto oblasti je lídrom na Slovensku.

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Radlinského Falck Healthcare“

Poliklinika Senec

Poliklinika nemá ústredňu.
Rýchla zdravotná pomoc: 155, 112 (akútne prípady)
Pohotovosť na poliklinike bola dňa 1.10.2008 zrušena!
Pohotovosť pre dospelých zabezpečuje bratislavska poliklinika v Ružinove a pre deti ambulancia v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch. V oboch prípadoch sú ambulancie situované v blízkosti ústavného zariadenia a lekárne, čo podľa lekárov zabezpečuje vysokú kvalitu a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V prípade zvýšenej chorobnosti obyvateľstva (chrípka a pod.) budú pohotovosti v Bratislave posilnené o ďalších lekárov.

Na poliklinike v Senci majú všeobecní lekári pre dospelých, resp. pre deti upravené ordinačné hodiny nasledovne:
Od pondelka do štvrtka do 18. hod. sú v prevádzke dve ambulancie pre dospelých a jedna pre deti a dorast, v piatok po jednej ambulancii. Ktorý lekár je k dispozícii, sa dozviete z vývesky na ambulanciách, resp. na poliklinike.

Po 18. hod. a v dňoch pracovného voľna pacienti môžu volať na čísla 155, 112, resp. na pôvodné tel. číslo 4592 4444, ktoré bude presmerované na 155. Na dispečingu rozhodnú, akú sanitku k pacientovi pošlú. Rýchla lekárska pomoc má byť u pacienta do 10 minút, sanitka bez lekára do 30 minút, na návštevnú službu budete čakať zhruba od dvoch do štyroch hodín. Alebo sa na pohotovosť do Bratislavy môžete vybrať autom sami.

Seznam lekárov:

MUDr. Babiak Miroslav 4592 8285 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Babiaková Iveta 4592 8288 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Striško-Senčáková Jana 4592 8286 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Fulová Magdaléna 4592 6483 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Königová Renata 4592 8338 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Sulková Vlasta 4592 8287 Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Masaryk Michal 4592 8339 Praktický lekár pre dospelých

 

MUDr. Varga František 4592 8295 Praktický lekár pre deti
MUDr. Somogyiová Agneša 4592 8296 Praktický lekár pre deti
MUDr. Hervayová Andrea 4592 7700 Praktický lekár pre deti
MUDr. Vojtková Edita 0905 584 042 Praktický lekár pre deti

 

MUDr. Vanko 4592 3246 Gynekolog. ambulancia
MUDr. König Jozef 0910 221252 Krčná, ušná ambulancia
MUDr. Pavlík Tomáš 0911 357101 Ortopedická ambulancia
MUDr. Jaďuď Slavomír 4592 8289 Chirurgická ambulancia
MUDr. Selecká Zlata 4592 6349 Interná ambulancia
MUDr. Sninčáková Marta 4592 8337 Kožná ambulancia
Dr. Kotulová Silvia 0905 970 033 Logopéd
MUDr. Weissová Oľga 4592 8282 Neurologická ambulancia
MUDr. Ľubica Michálková 0904 376 673 Interná a nefrologická ambulancia
MUDr. Šilhár Pavol 4592 5554 Pľúcna ambulancia
MUDr. Ožvaldová Jarmila 0908 845 278 Očná ambulancia

 

MUDr. Jurča František 4592 3145 Čeľustný ortopéd
MUDr. Bálentová Eleonóra 4592 8293 Zubná ambulancia
MUDr. Šišková Oľga
Bratislavská ul. 6
4592 8290 Zubná ambulancia
MUDr. Dobošová Emese 4592 8291 Zubná ambulancia
MUDr. Ružička Zbynek 4592 8284 Zubná ambulancia
MUDr. Macenauerová Ildikó 4592 8294 Zubná ambulancia
MUDr. Čerbaničová Oľga
Bratislavská ul. 6
4592 7912 Zubná ambulancia

 

MUDr. Vanková Iveta 4592 4443 Rehabilitácia
MUDr. Klin Viliam 4592 7946 Psychiater

 

MUDr. Slobodová Alena 4565 0704, 5 Biochemické laboratórium
MUDr. Slobodová Alena 4564 9667, 8 RTG oddelenie
MUDr. Vlnieška 4592 2307 Diabetológ
MUDr. Ružena Dolanová
Veľký Biel, Poľovnícka 14
02/4591 6720, 0907 427546 Infektológ

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Senec“

MEDCENTRUM s.r.o. Žilina

MEDCENTRUM, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu, ktoré je etablované na trhu poskytovania zdravotníckych služieb od 1. februára 2006 a patrí do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje klientom v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Poslaním polikliniky je poskytovanie služieb na úseku liečebno – preventívnej starostlivosti, špecifickej zdravotnej starostlivosti, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, činností fyziatricko – rehabilitačného oddelenia a pracovnej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a širšom okolí.

Poliklinika ponúka vysoko odbornú starostlivosť pre svojich klientov hradenú zo zdravotného poistenia. Poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancie:

 • Prízemie
  • Chirugická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Röntgenologické pracovisko
  • Oddelenie klinickej biochémie
  • Lekáreň

  Suterén

  • Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
 • 1. poschodie
  • Dermatovenerologická amb. č.1
  • Dermatovenerologická amb. č.2
  • Gynekologická ambulancia
  • Interná a osteologická ambulancia č.1
  • Interná ambulancia č.3
  • Oftalmologická ambulancia
  • ORL ambulancia
  • Všeobecná ambulancia č. 1
  • Všeobecná ambulancia č. 2
  • Všeobecná ambulancia č. 3
 • 2. poschodie
  • Stomatologická ambulancia č.1
  • Stomatologická ambulancia č.2
  • Stomatologická ambulancia č.3
  • Urologická ambulancia
  • Neurologická ambulancia č.1
  • Neurologická ambulancia č.2
  • Ambulancia gastroenterológie a digestívnej endoskopie
  • EEG pracovisko
  • Denzitometria

Pokračovat ve čtení „MEDCENTRUM s.r.o. Žilina“

Zdravotné stredisko Slovenský Grob

VŠEOBECNÁ AMBULANCIA + INTERNÁ AMBULANCIA

MUDr. Ján GRŇA

SESTRA: Monika Havierniková

Pondelok: 14:00 – 18:00
Utorok:       8:00 – 13:00 /odbery 8:00-9:00/
Streda:      akútne stavy vyšetrí MUDr. Juraj Mistrík
Štvrtok:    14:00 – 18:00
Piatok:        8:00 – 13:00 /odbery 8:00-9:00/

Telefónne číslo do ambulancie: 033/64 78 849
**************************************************

KARDIOLOGICKÁ + INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Juraj MISTRÍK

SESTRA: Monika Havierniková

Streda:        08:00 – 14:30 /odbery 8:00-9:00/

Objednáme Vás na tel. čísle: 033/64 78 848, 02/52 93 11 80
**************************************************

LEKÁREŇ SLOVENSKÝ GROB
Slovenský Grob, Chorvátska 56
Mgr. Magdaléna Konôpková
vedúci lekárnik 033/64 78 850

Pondelok:  13:00 – 18:00
Utorok:        9:00 – 18:00
Streda:        9:00 – 18:00
Štvrtok:       9:00 – 18:00
Piatok:         9:00 – 13:00

Pokračovat ve čtení „Zdravotné stredisko Slovenský Grob“

Poliklinika Alexandra Poprad

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne, ale poskytuje liečebnú starostlivosť celoplošne na celom území Slovenskej republiky a aj mimo nej .

Prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia zahŕňajú už existujúce odborné a obvodné ambulancie, ktoré sú priamo naviazané na systém diagnostiky vlastného diagnostického centra . Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra ponúka vo svojich troch strediskách : skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým predpísanú odbornú garanciu, diagnostiku v absolútnej digitálnej kvalite, internú a externú komunikáciu na úrovni PACSu a centralizáciu 18 ambulancií poskytujúcich liečebno – preventívnu starostlivosť na jednom mieste. PACS je moderný, ucelený systém na uchovávanie správ, prenos, vizualizáciu a diagnostiku obrazových dát.

 Poplatky za špecializované vyšetrenia:

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Samoplatca 20 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok za vyšetrenie na súdne a trestné konanie na žiadosť pacienta 10 €
Lekársky posudok pre súdy, políciu, prokuratúru 10 €
Lekársky posudok pre komerčné poisťovne 10 €
Iný lekársky posudok na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
Ostatné poplatky:
Manipulačno – technický poplatok pri RTG vyšetrení 0 €
Manipulačno – technický poplatok pri USG vyšetrení 5 €
Manipulačno – technický poplatok pri MMG vyšetrení 5 €

 

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Alexandra Poprad“

Poliklinika ADUS Poprad

Ambulancia Telefónne číslo
Lekáreň ADUSDetská ambulancia

MUDr. Papcúnová Helena

Diabetologicá ambulancia

MUDr. Košíková Monika

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Reichová Anna

Gynekologická ambulancia

MUDr. Luptáková Eva

MUDr. Raučina Marián

MUDr. Surgent Daniel

Imunoalergologická ambulancia

MUDr. Majerníková Blanka

Interná ambulancia

MUDr. Krempaský Vladimír

Kardiologická ambulancia

MUDr. Kundisová Dagmar

Kožná ambulancia

MUDr. Masaryková Dagmar

Neurologická ambulancia

MUDr. Bártová Tatiana

Onkologické oddelenie

MUDr. Beniak Juraj (primár)

MUDr. Medvecová Lenka

MUDr. Kakalejčík Marián

MUDr. Rečková Mária

Ambulancia sestry 1,2

Vrchná sestra

Ambulancia chemoterapie

Oddelenie chemoterapie

052/43 14 138 

052/43 14 126

 

052/43 14 189

 

052/43 14 105

 

052/43 14 162

052/43 14 162

052/43 14 162

 

052/77 65 603

 

052/43 14 147

 

052/43 14 156

 

052/77 23 720

 

052/43 14 157

 

052/43 14 169

052/43 14 174

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 170

052/43 14 171

052/43 14 172

Ambulancia Telefónne číslo
Okrskový železničný lekárMUDr. Šebestová Daniela

ORL ambulancia

MUDr. Kováč Ladislav

Ortopedická ambulancia

MUDr. Paľa Andrej

Pľúcna ambulancia

MUDr. Kavková Denisa, PhD.

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Cpinová Gabriela

MUDr. Farkaš Eduard

MUDr. Göczeová Simona

MUDr. Grochola Jaroslav

MUDr. Švirlochová Anna

MUDr. Timková Mária

Reumatologická ambulancia

MUDr. Rovderová Nadežda

Urologická ambulancia

MUDr. Vasiľ Ján

RTG pracovisko

USG pracovisko

Klinické biochemické laboratórium

Kaviareň Dudo Café

052/43 14 124

 

052/77 22 300

 

052/43 14 102

 

052/43 14 108

 

052/43 14 151

052/43 14 120

052/43 14 112

052/43 14 122

052/43 14 149

052/43 14 153

 

052/43 14 119

 

052/43 14 107

052/43 14 135

052/43 14 131

052/43 14 136

052/43 14 133

Pokračovat ve čtení „Poliklinika ADUS Poprad“

Poliklinika JUH

Naša spoločnosť pracuje od roku 1999 v oblasti komplexného zdravotného servisu pre pracovníkov mnohých podnikov a firiem. Hlavným programom je pracovná zdravotná služba v oblasti BOZP so zabezpečovaním prvej pomoci, školení, kontrolnej činnosti pracovných prostredí a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov s lekárskymi posudkami a konzultáciami v oblasti ochrany zdravia pracovníkov pred nepriaznivými vplyvmi pracovného prostredia.
Doplnkovými službami sú medicínske odbory ako interná medicína, telovýchovné lekárstvo, psychologická poradňa, epidemiologická poradňa a novinkou je ambulancia leteckého lekárstva s audiometriou a očná ambulancia. Vieme komplexne pripraviť Vašich pracovníkov na všetky zahraničné pracovné i súkromné cesty. Od roku 2003 spĺňame aj požiadavky zamestnávateľov v oblasti regenerácie a rekondície zamestnancov v našich ambulantných regeneračných kúpeľoch.
Zmluvne zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť a zdravotný servis pri rôznych spoločenských podujatiach a športových dňoch. Od júla 2005 má naša spoločnosť BIO-FIT zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckeho manažmentu podľa STN EN ISO 9001.

Poliklinika JUH, Trenčín Vám ponúka svoje služby zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti:

 • Primárna ambulantná starostlivosť (PAS)
 • Špecializovaná ambulantná starostlivosť (ŠAS)
 • Pracovná zdravotná služba (PZS)
 • Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) v obore stomatológia
 • Športová a letecká medicína
 • Centrum diagnostiky a prevencie

Pokračovat ve čtení „Poliklinika JUH“

MEDI-AS, s.r.o. – Stupava

Medi-As, s.r.o je súkromné zadravotnícke zariadenie s individuálnym prístupom.
Spoločnosť Medi-as si váži Vaše zdravie. U nás nebudete iba „štatistické číslo“.

Novinka: Jednodňová chirugia!!
Profil spoločnosti

Spoločnosť Medi-as, s.r.o pokračuje v úspešnom pôsobení spoločnosti MediAmbul a MediTax na trhu nadštandardných zdravotníckych služieb s cieľom naplniť svoje základné poslanie:

Chrániť zdravie svojich klientov ako ich najvyššiu ľudskú hodnotu.

Svoje služby poskytuje formou internej a chirurgickej ambulantnej starostlivosti. Značku „nadštandardnosti“ im zaručuje spôsob ich poskytovania, vyjadrujúci hodnoty spoločnosti:

Budovanie dlhodobého vzťahu
Chceme vybudovať dlhodobý vzťah so všetkými našimi zákazníkmi. Hodnota sa má stretnúť s protihodnotou.
Dôraz na pohodlie klienta
Chceme, aby ste sa u nás dobre cítili. Milý a ústretový personál a pekné prostredie nášho strediska má byť jeden z dlhodobo dôležitých atribútov.
Dôraz na kvalitu
Chceme, aby ste si zlepšili kvalitu Vášho života zlepšením Vášho zdravotného stavu. Náš kvalifikovaný personál Vám chce k tomu výrazne napomôcť.

 

Pokračovat ve čtení „MEDI-AS, s.r.o. – Stupava“