Poliklinika Alexandra Poprad

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne, ale poskytuje liečebnú starostlivosť celoplošne na celom území Slovenskej republiky a aj mimo nej .

Prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia zahŕňajú už existujúce odborné a obvodné ambulancie, ktoré sú priamo naviazané na systém diagnostiky vlastného diagnostického centra . Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra ponúka vo svojich troch strediskách : skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým predpísanú odbornú garanciu, diagnostiku v absolútnej digitálnej kvalite, internú a externú komunikáciu na úrovni PACSu a centralizáciu 18 ambulancií poskytujúcich liečebno – preventívnu starostlivosť na jednom mieste. PACS je moderný, ucelený systém na uchovávanie správ, prenos, vizualizáciu a diagnostiku obrazových dát.

 Poplatky za špecializované vyšetrenia:

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Samoplatca 20 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok za vyšetrenie na súdne a trestné konanie na žiadosť pacienta 10 €
Lekársky posudok pre súdy, políciu, prokuratúru 10 €
Lekársky posudok pre komerčné poisťovne 10 €
Iný lekársky posudok na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
Ostatné poplatky:
Manipulačno – technický poplatok pri RTG vyšetrení 0 €
Manipulačno – technický poplatok pri USG vyšetrení 5 €
Manipulačno – technický poplatok pri MMG vyšetrení 5 €

 

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Alexandra Poprad“

Poliklinika ADUS Poprad

Ambulancia Telefónne číslo
Lekáreň ADUSDetská ambulancia

MUDr. Papcúnová Helena

Diabetologicá ambulancia

MUDr. Košíková Monika

Gastroenterologická ambulancia

MUDr. Reichová Anna

Gynekologická ambulancia

MUDr. Luptáková Eva

MUDr. Raučina Marián

MUDr. Surgent Daniel

Imunoalergologická ambulancia

MUDr. Majerníková Blanka

Interná ambulancia

MUDr. Krempaský Vladimír

Kardiologická ambulancia

MUDr. Kundisová Dagmar

Kožná ambulancia

MUDr. Masaryková Dagmar

Neurologická ambulancia

MUDr. Bártová Tatiana

Onkologické oddelenie

MUDr. Beniak Juraj (primár)

MUDr. Medvecová Lenka

MUDr. Kakalejčík Marián

MUDr. Rečková Mária

Ambulancia sestry 1,2

Vrchná sestra

Ambulancia chemoterapie

Oddelenie chemoterapie

052/43 14 138 

052/43 14 126

 

052/43 14 189

 

052/43 14 105

 

052/43 14 162

052/43 14 162

052/43 14 162

 

052/77 65 603

 

052/43 14 147

 

052/43 14 156

 

052/77 23 720

 

052/43 14 157

 

052/43 14 169

052/43 14 174

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 169

052/43 14 170

052/43 14 171

052/43 14 172

Ambulancia Telefónne číslo
Okrskový železničný lekárMUDr. Šebestová Daniela

ORL ambulancia

MUDr. Kováč Ladislav

Ortopedická ambulancia

MUDr. Paľa Andrej

Pľúcna ambulancia

MUDr. Kavková Denisa, PhD.

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Cpinová Gabriela

MUDr. Farkaš Eduard

MUDr. Göczeová Simona

MUDr. Grochola Jaroslav

MUDr. Švirlochová Anna

MUDr. Timková Mária

Reumatologická ambulancia

MUDr. Rovderová Nadežda

Urologická ambulancia

MUDr. Vasiľ Ján

RTG pracovisko

USG pracovisko

Klinické biochemické laboratórium

Kaviareň Dudo Café

052/43 14 124

 

052/77 22 300

 

052/43 14 102

 

052/43 14 108

 

052/43 14 151

052/43 14 120

052/43 14 112

052/43 14 122

052/43 14 149

052/43 14 153

 

052/43 14 119

 

052/43 14 107

052/43 14 135

052/43 14 131

052/43 14 136

052/43 14 133

Pokračovat ve čtení „Poliklinika ADUS Poprad“

Poliklinika Nový Smokovec

STANICA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
Vedúci lekár: MUDr. Jana Husová

 Tel.: 155, 112

ORDINAČNÉ HODINY – – NONSTOP

 

AMBULANCIA DETSKÉHO LEKÁRA
MUDr. Dagmar Trubačová
tel.:052/4422 705

ORDINAČNÉ HODINY

 Pondelok

13.00-15.00

15.00-16.00 prevencia pre pozvané deti
 Utorok

7.30 – 9.30

 Streda

7.30 – 9.30

 Štvrtok

 neordinuje

 Piatok

 7.30 – 9.30

Mimo týchto ordinačných hodín môžte byť ošetrený v ambulancii v Poprade, ul. L. Svobodu – JUH, Oproti novému kostolu. tel. 052 7733794

 

AMBULANCIA praktického lekára pre dospelých
MUDr. Eva Bérešová
tel.:052/4422 665
ORDINAČNÉ HODINY
odber krvi
AMBULANCIA
 ADMINISTRATÍVA
Pondelok až Piatok
 7.00 -8.00
 8.00 -12.00

 12.30-15.30

 

AMBULANCIA NOSNO-KRČNÁ
MUDr. Eva Bérešová
tel.:052/4422 665
ORDINAČNÉ HODINY
AMBULANCIA
Urgentné prípady
Pondelok až Piatok
 11.00 – 12.00
priebežne

^

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

MUDr. Vladimír Kramár

tel.:052/4425 046

 ORDINAČNÉ HODINY

 Pondelok

 7.30 – 13.00

 Utorok

 13.00 – 15.00

 Streda

 7.30 – 13.00

 Štvrtok

 13.00 – 15.00

 Piatok

 7.30 – 10.00

 

 

RÖNTGENOVÉ PRACOVISKO
MUDr. Peter Valeček
tel.:052/4422 444

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok až  Piatok

 7.00 – 11.30

 12.00 -15.00

 ^

 

INTERNÁ AMBULANCIA
MUDr. Peter Michalovič
tel.:052/4423 294

ORDINAČNÉ HODINY

 odber krvi

Pondelok až Štvrtok

 7.00 – 8.00

 8.00 -15.00

 Piatok

 voľný deň

^

 

AMBULANCIA ZUBNÁ
MUDr. Judita Mikulovská
tel.:052/4425 042
ORDINAČNÉ HODINY
 Pondelok až Štvrtok
8.00 – 14.30
 Piatok
8.00 – 12.00

^

 

AMBULANCIA odborných lekárov
MUDr. Miroslav Katial -ortopéd
ORDINAČNÉ HODINY
 každý nepárny týždeň v Stredu
9.30 – 15.00
MUDr. Ilza Schwartzová – diabetológ

 na ambulancií interného lekára MUDr. Michaloviča

 každý Piatok
7.00 – 15.00

 MUDr. Gabriela Kupčová – kožný lekár 

 každý Pondelok

 13.00-17.00

 MUDr. Ján Hnáth – neurológ

 každý párny týždeň v Utorok

 7.00 – 13.00

^

AMBULANCIA OČNÁ
MUDr. Jarmila Varholíkova
ORDINAČNÉ HODINY
 Pondelok

 7.00-11.00

12.00 – 15.00
MUDr. Zdenka Čepilová
 administratíva

 Štvrtok

 7.00 – 11.00

 11.30-13.00

 13.30 – 14.30

 ^
REHABILITÁCIA
MUDr. Pavol Porubský
tel.:052/4422 446
ORDINAČNÉ HODINY
rehabilitácia
LTV masáže

 Pondelok

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

 Utorok

7.00-11.30

12.00-15.00

 Streda

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

 Štvrtok

7.00-11.30

12.00-15.00

 Piatok

7.00-11.30

12.00-15.00

7.00-11.15

12.45-15.30

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Nový Smokovec“

Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré svojou polohou zastrešuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť viac ako 23 tisíc obyvateľov.

Moderné vybavenie ambulancií, kapacita i profesionálny prístup našich odborníkov umožňujú, aby sa poliklinika stala. Vašim rodinným lekárom, ktorý sa stará o Vaše zdravie a dôverne pozná zdravotný stav všetkých členov Vašej rodiny.

Budova Polikliniky
 • Pediatrická ambulancia
 • Pneumologická ambulancia
 • Gastroenterologická ambulancia
 • Dermatovenerologická ambulancia
 • Chirurgická ambulancia
 • Ortopedická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
 • Infúzne stredisko
 • Biochemicko-hematologické laboratórium
 • RTG pracovisko – röntgen
 • Rehabilitačné pracovisko

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o.“

Poliklinika Sabinov

Pred vojnou pôsobili v Sabinove súkromní lekári: MUDr. Izidor Propper, mal veľkú klientelu, bol jedným z najstarších lekárov a zomrel pred vojnou. Ďalej to boli MUDr. Emil Beck, MUDr. Rudolf Haseldorf, MUDr. Julius Karol Bohm, MUDr. Ladislav Rosentálh, MUDr. Abrahám Borkonfeld, MUDr. Izák Grodženský, MUDr. Zoltán Grossmann, MUDr. Arnold Sperling, MUDr. Eugen Šebok, MUDr. Klačanský František,ktorý prišiel do Sabinova v tridsiatych rokoch a bol aj okresným lekárom. V tej dobe pôsobili u nás aj zubní lekári: MUDr. Schaar a MUDr .Eugen Schnitzer, zubní technici: Leo Bazler, Oto Horn,Eugen Heitlinger. lekárnici: PhaDr.Jakub Julius Bleich, PhaDr. Vojtech Fodor, PhaDr. Marcel Komor, PhaDr. Jakub Riemer.

Títo lekári väčšinou zahynuli v koncentračných táboroch. Prežili Leo Bazler,ktorý si po vojne urobil dentistické skúšky, PhaDr. Fodor Komor Riemer, MUDr. Eugen Schnitzer. MUDr. Arnold Sperling, ktorý emigroval do Austrálie.

Po r.1945 Dr.E. Schnitzer navrhoval ako mestský lekár vybudovanie účelového objektu nemocnice. V r.1945 pôsobili v Sabinove traja lekári v dvoch štátnych obvodoch. Bola tu poradňa pre deti a matky, okresný detský domov a lekáreň. Pracoval tu ČSČK a jeho zásluhou Sabinov získal prvý sanitný voz.

Od r.1948 sa začalo so zjednocovaním zdravotníctva a od r.1954 bol zavedený obvodový systém. Bolo tu 10 obvodov, z toho 4 mali sanitné vozy. Ambulancie boli umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch obytného domu na Hlavnej ulici. V r.1951 sa pod vedením okresného lekára MUDr. Klačanského Františka vytvárajú zo súkromných ambulancií ambulancie štátnej zdravotnej správy a v budove Ligy proti TBC začínajú pracovať sociálne sestry, ktoré boli predtým v teréne, pôrodné asistentky a okresní zdravotníci. Vedúcou sestrou sa stala Valéria Šoltesová.

V Sabinove pracoval MUDr. Klačanský ako prvý riaditeľ OUNZ, lekári MUDr. Altman a MUDr. Horanský, dentista Leo Bazler ešte vo svojich ambulanciách. V Lipanoch pôsobil MUDr. Bardoš Juraj a dentista Becker.

Potom sa OÚNZ presťahoval do budovy Pod Gerichtom, čo bola stará budova z.r.1700, v ktorej sídlila kasáreň, potom väznica a až vr.1936 sa tam nasťahovala Liga proti TBC a odvtedy slúžila zdravotníckym účelom. Museli sa začať adaptačné práce, lebo bola vo veľmi zlom stave.

Po adaptácii boli v nej zriadené dva obvody s lekármi MUDr. Herbstom Andrejom, ktorý sa v tom čase do Sabinova prisťahoval s MUDr. Mlynárom. Pridal sa obvod v Brezovici s MUDr. Matysom. Do OÚNZ boli preradení aj pracovníci ČSČK a to inštruktorka s.Kmecová a vodiči sanitiek pán Mihálik Vojtech a Emanuel Šmidl. V Lipanoch to bol vodič Havrila Jozef. V r.1952 pribudla detská lekárka Jolana Herbstová, ktorá prebrala úlohu okresného pediatra a spolupracovala s detskou sestrou Džubinskou. V tom čase v okrese bolo 7 poradní pre matku a dieťa. V r.1952 sa zriadilo aj zubné oddelenie pod vedením dentistu Lea Bazlera s laborantmi Alexandrom a Viliamom Vojtkom.

V 50-tych rokoch mal sabinovský OÚNZ vytvorené interné, pediatrické, gynekologické a stomatologické oddelenie. V r.1956 pribudli nové RTG a odd. pre liečbu TBC.

Počas r.1956-1958 v lokalite Lagdavendy bola napokon vybudovaná nová budova Polikliniky Sabinov, ktorá zahájila svoju činnosť v decembri 1958. V r.1960 tu bolo spolu 7 oddelení, pribudli kožné a tri stomatologické. Poliklinika bola vybavená: RTG prístroj, EKG, sériograf a sedem sanitných vozidiel. Nikdy sa nepodarilo zriadiť aj lôžkovú časť. Pôsobnosť poskytovanej starostlivosti bola rozdelená do troch obvodov v Sabinove a spádových oblastí v Drienici, Červenej Vode, Orkucanoch, Ražňanoch a Uzovskom Šalgove. V poliklinike bolo 5 poradní: detská, diabetická, onkologická, TBC a pre gravidné ženy. V r.1959 zahájila svoju činnosť aj pôrodnica v Lipanoch, ktorá až do r.1974 poskytovala služby tehotným ženám. Pracovali tam gynekológovia MUDr. Hlubek a MUDr. Lednár.

V 60-tych rokoch zabezpečovala poliklinika zdravotnú starostlivosť 45 lekármi, 11 stomatológmi, boli tu 3 závodné ambulancie, interné, pľúcne, chirurgické a ženské oddelenie. Pôsobili dvaja pediatri, centrálne laboratórium, RTG a rehabilitácia. Neskôr sa pridali odborné ambulancie a to očné, krčné, kožné, neurologické a jeden školský lekár.

V r.1977 bola otvorená tiež nová budova Polikliniky v Lipanoch, kde sa premiestnili okrem iných aj detské obvody, od r.1990 boli znova umiestnené v hornej budove, po jej čiastočnej rekonštrukcii.

Rozširovaním činností polikliniky vznikla potreba zväčšiť kapacitu priestorov pre nové ambulancie. Z tohto dôvodu v roku 1978 bola dokončená 1. časť prístavby polikliniky, terajšia pravá časť prístavby. Okrem už spomínaných oddelení bol tu aj športový lekár. Poliklinika mala k dispozícií 10 sanitných vozidiel. Spolu tu pôsobilo 28 lekárov a 70 pracovníkov so stredným zdravotníckym vzdelaním. V roku 1979 pribudla psychiatrická a psychologická ambulancia. V roku 1990 došlo k ukončeniu 2. časti prístavby polikliniky. Na prízemí v dobudovaných priestoroch prístavby pribudli ambulancie všeobecných lekárov, na poschodí administratívna časť s kuchyňou. Celé toto obdobie činnosti a rozvoja Územnej polikliniky Sabinov od jej vzniku až do 30.6.1991 bolo pod správou Okresného ústavu národného zdravia Prešov a bola vedená ako rozpočtová organizácia. V roku 1991 bola ukončená aj rekonštrukcia kotolne a tepelného hospodárstva, ktorá zahŕňala výmenu kotlov a rozvodov tepla.

V roku 1991 došlo k závažným a principiálnym zmenám v riadení zdravotníctva, kedy rozpadom bývalého Okresného ústavu národného zdravia Prešov Poliklinika Sabinov vykonávala svoju činnosť ako samostatný právny subjekt. S účinnosťou od 1.7.1991 bola štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou s predmetom činnosti poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Po prechode kompetencií na obce a mestá prešla Poliklinika Sabinov pod zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja. Ten zriaďovacou listinou zo dňa 11.4.2003 na dobu neurčitú a s účinnosťou od 1.1.2003 zriadil príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou a názvom Poliklinika Sabinov s predmetom činnosti poskytovanie ambulantnej, špecializovanej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby.

Prešovský samosprávny kraj previedol 1.7.2005 nehnuteľný a hnuteľný majetok na Mesto Sabinov na základe zmlúv o prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku zo dňa 20.6.2005. Dňa 20.6.2005 bola uzavretá Zmluva o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti č.1/2005 medzi PSK a Mestom Sabinov. Touto zmluvou Mesto Sabinov prevzalo zriaďovateľskú pôsobnosť k príspevkovej organizácii Poliklinika Sabinov. Následne Rozhodnutím č.2632/2005 zo dňa 30.6.2005 a s účinnosťou od 1.7.2005 Mesto Sabinov zrušilo príspevkovú organizáciu Poliklinika Sabinov s tým, že predmet činnosti – poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby v rozsahu zabezpečovanom zanikajúcou príspevkovou organizáciou preberá nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, n.o.. Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy príspevkovej organizácie prevzala nezisková organizácia, rovnako nehnuteľný a hnuteľný majetok prevzala nezisková organizácia formou nájmu na základe zmluvy.

Ambulancie v pôsobnosti Polikliniky Sabinov, n.o.

ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
ambulancia lekarskej služby prvej pomoci pre deti
ambulancia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia MUDr. Marián Longauer
ambulancia v odbore psychiatria MUDr. Mário Kríž
ambulancia v odbore chirurgia MUDr. Jurij Chudov
ambulancia v odbore vnútorné lekárstvo MUDr. Oliver Kríž
endokrinologická ambulancia MUDr. Oliver Kríž
rádiológia: centrálne RTG MUDr. Kamil Pilarčík
zubné RTG
Mamografia a sonografia prsníkov MUDr. Zuzana Angelovičová
balneológia a liečebná rehabilitácia MUDr. Marián Longauer
denný interný stacionár v odbore vnútorné lekársvo MUDr. Oliver Kríž
dopravná zdravotná služba

Neštátne zdravotnícke zariadenia pôsobiace v podnájomnom vzťahu:

INTERMED PG, spol. S r.o. MUDr. Hidassiová,
MUDr. Prokopová
vnútorné lekárstvo
MUDr. Dušan Dušák MUDr. Dušan Dušák vnútorné lekárstvo
MUDr. František Smrek MUDr. František Smrek gastroenterológia
PO–zdrav, s.r.o. MUDr. Eva Húsková, kon.,
MUDr. Jaroslav Húska o.z.
všeobecné lekárstvo
CIRSKY s.r.o MUDr. Martin Čirský chirurgia
ORL ST s.r.o. MUDr. Stanislav Turlík otorinolaryngológia
MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o. MUDr. Kornélia Bujňáková všeobecný lekár pre deti a dorast
MUDr. Daniel Straka MUDr. Daniel Straka stomatológia
MILAB, s.r.o. RNDr. Minčíková kon.,MUDr. Minčík, PhD.o.z. urológia,pediatrická urológia a onkológia v urolog.
GIN s.r.o. Prešov MUDr. Igor Niroda gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gyn. A pôrod.
ADRIAMED, spol.s r.o. MUDr. Adriana Kolenková všeobecná ambulancia v odbore pediatria
DAMILA, s.r.o. MUDr. DunajčákováD. oftalmológia
MEED, s.r.o. MUDr. Trdý+MUDr. Trdá Ortopédia + pediatria
OSTEOCENTRUM, s.r.o. MUDr. Rudolf Smik osteológia, odb. z. MUDr. Tomková Z.
MUDr.Eugénia Schmiedtová MUDr. Eugénia Schmiedtová stomatológia
MUDr. Mária Kuchárová MUDr- Mária Kuchárová všeobecné lekárstvo a geriatria
NEUBC, s.r.o. MUDr. Bohuslav Čisárik neurológia
MUDr. Vlasta Vargová MUDr. Vlasta Vargová reumatológia
SABMED spol s r.o. Anna Sabanošová-konateľ stomatológia odb. z.
MUDr.R.N.B. Capouya
TAPCH, s.r.o. MUDr. Helena Gáborová pneumológia a ftizeológia
Analyticko-diagnostické laboratór. a.s. MEDIREX klinická biochémia
SABIMED, s.r.o. MUDr. Daniela Viňanská Kardiológia–od.z. MUDr.Hrbatá E.
ORTHON, s.r.o. MUDr.Martin Onderčo ortopedická ambulancia a jednodňová chirurgia
Anna Sedláková Sedláková Anna zubná technika

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Sabinov“

ALIAN s.r.o.

O nás

ALIAN s.r.o. sa stará o Vaše zdravie už od roku 2004. Sme zoskupenie ambulancií, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na vysokej úrovni. V našich rukách sa o Vás postarajú špičkoví odborníci s kvalitnou technikou, čo znamená ideálne spojenie pre maximálne zabezpečenie Vášho zdravia.

História

Firma ALIAN bola založená v roku 2004. Na začiatku vznikla spojením už existujúcej imunoalergologickej ambulacie a novovzniknutej internej ambulancie, špecializovanej najmä na poskytovnie zdravotnej starostlivosti pri cievnych ochoreniach a poruchách lymfatického systému.
V roku 2006 bola založená kardiologická ambulancia a rok neskôr aj angiologická ambulancia. V rámci ALIAN s.r.o. pracuje aj denný stacionár pre ochorenia ciev so šiestimi stabilnými lôžkami.

Nadštandardný systém

Na základe vlastného rozhodnutia si môžte zvoliť nadštandardný systém pri poskytovaní špecializovanej a inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia alebv podľa rozhodnutia VÚC nehradenej z verejných zdrojov.

V rámci nadštandardného systému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si môžete vybrať z ponúkaných služieb (niektoré služby sú platené podľa cenníka ambulancie, ktorý je k dispozícii na každej ambulancii podľa typu služieb):

 1. objednávací systém presne na deň a na čas podľa dohody so zdravotnou sestrou
 2. podávanie infúznej liečby mimo rozsah hradnej z verejnéhej zdravotnej starostlivosti v kľudných priestoroch zvlášť na to určených, bez rušenia inými pacientami so starostlivosťou zdravotnou sestrou určenou iba na tieto, úkony s možnosťou dohody na presný čas a deň podľa Vášho výberu
 3. zabezpečíme Vám následnú zdravotnú starostlivosť (ďalšie diagnostické doriešenie) na špecializovaných ambulanciách
 4. zabezpečíme Vám konziliárne vyšetrenia
 5. zabezpečíme Vám prijatie do ústavneho zariadenia podľa konzultácii a dohody s Vami
 6. poskytujeme Vám nadštandardný prístup na základe Vašich očakávaní a individuálnych požiadaviek

 

Základné ciele spoločnosti ALIAN s r.o.:

– neustále zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
– trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
– trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
– zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
– zabezpečovanie kvalitného materiálno technického vybavenia ambulancií
– poskytnutie kvalitných služieb po odbornej stránke erudovanými, kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi ( podpora neustáleho štúdia a vzdelávania zdravotných sestier a lekárov)

Zoznam zdravotníckych pracovníkov firmy ALIAN s.r.o.

MUDr. Andrej Džupina – konateľ spoločnosti, internista, kardiológ, angiológ
tel.: 054 472 2004
e mail: alian@stonline.sk

MUDr. Mária Džupinová – konateľ spoločnosti, klinický imunoalergológ
tel.: 0948 036 096
e mail: marika.dzupinova@centrum.sk

MUDr. Čižmárik Pavol – kardiológ

MUDr. Krajňaková Adriana – internista, nefrológ

MUDr. Čičvara Peter – internista, endokrinológ

MUDr. Džupin Radoslav – internista, angiológ

MUDr. Jaščur Jaroslav – internista, angiológ

MUDr. Sláviková Zuzana – všeobecný lekár

 

Mgr. Marušáková Monika – sestra pre kardiologickú a angiologickú ambulanciu

Bc. Zuzana Lukáčová – sestra pre internú ambulanciu

Česlová Pavlína –  sestra pre imunoalergologickú ambulanciu

Dragunová Ľubica – sestra pre kardiologickú ambulanciu

Mochnacký Mikuláš – sestra pre angiologickú ambulanciu

Storinská Viera – sestra pre denný angiologický stacionár

Muzslayová Henrieta – sestra pre angiologickú ambulanciu Poprad

Zoľáková Slavomíra –  Nadštadnardné zdravotné služby – administratíva, kavitácia, lymfodrenáže  tel. 0948 010 844

Katarína Čupeľová – sestra pre ambulanciu všeobecného lekára

 

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Ivar Vacula, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Havrlentová Lucia – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Wald Martin, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Houdová Hana – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Navrátilová Zuzana, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

 

Ambulancie:

Angiologická ambulancia v Bardejove

Angiologická ambulancia v Poprade

Angiologická ambulancia v Stropkove

Zameraná na diagnostiku , liečbu a dlhodobú starosltiovsť o pacientov s ochoreniami arterií, žíl a lymfatického systému vrátane ako jedna z mála ambulancií na Slovensku zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu lymfedémov.

Administratíva

Interná ambulancia

Prevencia, diagnostika a liečba všetkých interných ochorení s možnosťou využitia 24 hodinových Holter vyšetrení TK a EKG.

Kardiologická ambulancia

Ambulancia je zameraná na prevenciu , diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení s komplexným doriešením pomocou moderneho prístrojového vybavenia s možnosťou odoslania pacienta na hospitalizáciu do špecializovaných zariadení.

Imuno-alergologická ambulancia v Bardejove

Imuno-alergologická ambulancia v Stropkove 

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu imunologických a alergologických ochorení

Angiologický stacionár

Angiologický stacionár je zameraný na poskytovanie nadštantardnej infúznej vazodilatačnej liečby pacientov klasickými infúziami aj infúziami s prostaglandínmi.

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o pacientov s lymfedémom, vrátane manuálnej lymfodrenáže, prístrojovej sekvenčnej drenáže lymfy a bandážovania za použitia špeciálnych pomôcok a návlekov.

Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých je ambulanciou prvého kontaktu a zároveň manažérom zdravotného stavu pacienta. Zabezpečuje liečebnú starostlivosť všetkých akútnych a chronických ochorení. Preventívnu starostlivosť a očkovanie.

Kavitácia

Kavitácia je neinvazívna (nechirurgická) liposukcia bez zásahu skalpelom, ktorá prináša okamžité a dlhodobé výsledky. Spevní vaše telo na miestach, na ktorých diéta a cvičenie nezaberajú.

Pokračovat ve čtení „ALIAN s.r.o.“