Poliklinika Štúrovo

V súčasnosti je Vám k dispozícii v našej budove 28 ambulancií, ambulantná pohotovostná služba (LSPP) pre dospelých a pre deti a dorast, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie, dialyzačné stredisko, mamografické a denzitometrické stredisko, biochemické laboratórium, lekáreň, očná optika a ďalšie doplnkové služby.     Našim základným poslaním je poskytovať pre pacientov komfortnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Alergológia Dermatovenerológia :: Diabetológ :: Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie :: Gastroenterológia :: Gynekológia ::...

Musíte si prečítať