Novamed

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. vznikla v roku 1995 a jej cieľom je pôsobiť na trhu zdravotníckych služieb prevažne v oblasti ambulantnej starostlivosti. Od nášho vzniku sme prešli vývojom, ktorý nás oprávňuje ponúkať nové služby, časť ktorých sa tradične poskytovala iba v nemocniciach. Technicky a personálne  dobre vybavené pracoviská, operačné sály ako aj posteľové oddelenie Vám ponúkajú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť aj v operačných odboroch. Osobitne sme sa zamerali na estetickosť, čistotu a kultúrnosť prostredia, v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť našim klientom.

Ďalšou ponúkanou oblasťou je reprodukčná medicína, ktorá je zameraná na prekoncepčné poradenstvo, starostlivosť o ženu a plod počas gravidity.

Zlý zdravotný stav slovenskej populácie ako aj problémy v celom zdravotníckom systéme nás stimulujú k ďalšiemu skvalitňovaniu našich služieb. V krátkom čase očakávame zvýšený záujem občanov Slovenska o svoj zdravotný stav. Choroba je drahá nie iba pre štát a zdravotníctvo, ale aj pre väčšinu z nás. V spolupráci s Vami, našimi klientmi, sa nám určite podarí vytvoriť kvalitný systém mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. v Banskej Bystrici ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Naše centrum ponúka pre svojich pacientov a klientov služby sekundárnej zdravotníckej starostlivosti, celkovo viac ako 15 špecializovaných ambulanciách.

Služby:

 • Vnútorné lekárstvo

 • Rádiológia
 • Oftalmológia
 • Laboratórium
 • Anesteziológia
 • Gynekológia
 • Neurológia
 • Dermatovenerológia
 • Chirurgia
 • Plastická a estetická chirurgia
 • Ortopédia
 • Otorinolaringológia
 • UrológiaFyziatria
 • balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Preventívne prehliadky
 • Posteľové oddelenie
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť
 • Hemodialyzačná liečba

Pokračovat ve čtení „Novamed“

ZDRAVOMED

Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby v oblastiach všeobecnej, detskej, ale aj odbornej lekárskej starostlivosti. Rukami lekárov prešlo množstvo spokojných Banskobystričanov a pacientov zo spádových oblastí Banskej Bystrice. Dôraz sa kladie na prístrojovú vybavenosť, odbornosť zdravotníckeho personálu a celkový priaznivý vplyv ambulantného prostredia. Vyzdvihnúť môžeme aj naše oddelenie plastickej a estetickej chirurgie, ktoré prinieslo krásu a spokojnosť do života mnohých našich pacientov.
Pokračovat ve čtení „ZDRAVOMED“

Poliklinika Poltár

LEKÁREŇ  V POLIKLINIKE

č. dverí: 161

Zodpovedný farmaceut: PharmDr.Mária Busnyáková

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.30 hod.

Kontakt: tel. 0905 200 208, e-mail: lekaren.poltar@gmail.com


L S P P (Lekárska služba prvej pomoci)  POHOTOVOSŤ

č. dverí: 135

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok: 15.00 – 7.00 hod.
Sobota – Nedeľa: 7.00 – 7.00 hod.

Kontakt: tel. 0907 194 344


PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

č. dverí: 143

Lekár: MUDr. Henrieta Sivičeková

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 13.00 hod.

Kontakt: tel. 047 381 2047


PRAKTICKÝ LEKÁR PRE DOSPELÝCH

č. dverí: 140

Lekár: MUDr. Anna Andrášová

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.30 – 13.30 hod.
Utorok: preventívny deň

Kontakt: tel. 0904 592 818


ORTOPÉDIA

č. dverí: 111

Lekár: MUDr. Milan Baran – ORTOPED MB, s.r.o

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.
Streda: 7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.  (párny týždeň)
Štvrtok: 7.00 – 12.00 hod. / 12.30 – 15.00 hod.

Kontakt: tel. 047 381 2044


NEUROLÓGIA

č. dverí: 111

Lekár: MUDr. Martina Bošeľová – NEUROMED. s.r.o.

Ordinačné hodiny:
Utorok: 7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.
Streda: 7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.  (nepárny týždeň)
Piatok: 7.00 – 12.00  /  12.30 – 15.00 hod.

Kontakt: tel. 047 381 2044


INTERNÁ ABULANCIA

č. dverí: 106

Lekár: MUDr. Judita Gondová

Ordinačné hodiny:
Pondelok: 7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.
Streda:      7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.
Piatok:      7.00 – 12.00  /  12.30 – 13.30 hod.

Kontakt: tel. 0917 423 629


SONOGRAFICKÁ AMBULANCIA

Lekár: MUDr. Peter Brunčák

Ordinačné hodiny:

Utorok: 13.00 – 17.00 hod.
Streda: 15.00 – 18.30 hod.
Štvrtok: 13.00 – 17.00 hod.

Možnosť vyšetrenia aj bez žiadanky / na vlastnú žiadosť (za poplatok)

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0948 073 220


ENDOKRINOLÓGIA

Lekár: MUDr. Jana Ľuptáková
Sestra: Ivana Knechtová
Poskytovateľ: Endogyn s.r.o., Begova 3, 984 01 Lučenec

Ordinačné hodiny:

Utorok:    07.30 – 08.30 hod. odbery
Streda:    07.30 – 08.30 hod. odbery
07.30 – 11.30 hod. ordinačné hodiny
11.30 – 14.00 hod. administratíva
Štvrtok:   07.30 – 08.30 hod. odbery
07.30 – 11.30 hod. ambulantné hodiny
11.30 – 14.00 hod. administratíva

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0948 391 282


UROLÓGIA

Lekár: MUDr. Ján Farkas
Poskytovateľ: Magni, s. r. o., Záhradná 10, 962 12 Detva

Ordinačné hodiny:

Pondelok:
07-30 – 08.00 hod. odbery
08.00 – 12.00 hod. /  12.30 -13.00 hod. ambulancia
13.00 – 15.30 hod. návštevy pacientov

Utorok: ambulancia FIĽAKOVO

Streda: ambulancia DETVA

Štvrtok:
07.30 – 08.00 hod. odbery
08.00 – 11.30 hod. ambulancia
12.00 – 15.30 hod. ambulancia Fiľakovo

Piatok:
ambulancia DETVA

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0911 329 910


CHIRURGIA

Lekár: MUDr. František Hanáček

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Utorok:   voľný deň

Streda:   07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Štvrtok: 07.30 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

Piatok:   07-00 – 11.30 hod.  12.00 – 16.00 hod.  ambulantné hodiny

(11.30 – 12.00 hod. obed. prestávka)

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0940 850 405


KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

Lekár: MUDr. Andrea Baníková

Poskytovateľ: KARDIOMED s.r.o., ul. mieru 1390, Lučenec

Ordinačné hodiny:

Piatok: 07:30 – 14:00hod.  ambulantné hodiny

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie: 0948 107 969, 047/451 28 71


PEDIATRIA

Lekár: MUDr. Jana Beľová

Všeobecná starostlivosť o deti a dorast zabezpečuje podobne ako všeobecné lekárstvo pre dospelých miestne a časovo dostupnú všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť o deti do 18. rokov + 364 dní. Všeobecná starostlivosť o deti a dorast má v náplni všetko, čo súvisí s chorobou a zdravím vo všetkých ekonomických a sociálnych súvislostiach so zreteľom na prostredie, v ktorom dieťa a mladistvý žije, študuje a pracuje.

Ordinačné hodiny:

Pondelok:    07:00 – 12:00
Utorok:         07:00 – 10:00 poradňa 10:00 – 12:00
Streda:         07:00 – 11:30
Štvrtok:        07:00 – 12:00
Piatok:         07:00 – 12:00

Kontakt / objednanie sa na vyšetrenie:  0940 826 293

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Poltár“

Poliklinika Banská Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti. Špecializovaná ambulantná a primárna zdravotnícka starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, pediatria, gynekológia.

Obsahuje zariadenia

Ambulancia klinickej logopédie – PaedDr. Viera Kerekešová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Lívia Lapinová

Chirurgická ambulancia – MUDr. Ján Šúr

Dentálna hygiena – Alena Gelienová , dipl. dentálna hygienička

Interná ambulancia – MUDr. Anna Seleštianska

Neštátna gynekologická ambulancia – MUDr. Alžbeta Zadjorová

Neštátna neurologická ambulancia – MUDr. Beáta Hrobárová

Neštátna stomatologicko parodontologická ambulancia – MUDr. Jozef Glocko

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. J. Hanzel

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. L. Magátová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. O. Gengelová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. R. Šutovský

Očkovanie proti tuberkulóze – kalmetizácia – Lýdia Kartiková

Očná ambulancia – MUDr. Helena Šváčová , CSc.

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Darina Kordíková

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Gabriela Mláková

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Ján Bukový

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Tomáš Geist , CSc.

Zubná technika – Ján Kováč – zubný technik

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Banská Bystrica“