Krankas s.r.o.

O nás

Sme prvé neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu v Žilinskom kraji. Patríme medzi prvé zariadenia tohto druhu v rámci Slovenskej republiky. Na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pôsobíme od roku 2000.

Naším poslaním je poskytovať zdravotnú a preventívnu starostlivosť na špičkovej úrovni prostredníctvom kvalitných zdravotníckych profesionálov, modernej zdravotníckej techniky a progresívnych vyšetrovacích postupov.

Našou víziou je stať sa jedným z najvyhľadávanejších poskytovateľov vysoko kvalitných a profesionálnych služieb v oblasti zdravotnej a preventívnej starostlivosti.

Ponúkame nadštandardné a doplnkové služby s orientáciou na všetky hodnotové zložky prevencie prostredníctvom diagnosticko-preventívnych prehliadok, špecificky orientovaných programov a služieb so zameraním na ochranu a zachovanie zdravia, aktívne vyhľadávanie príčin chorôb, výchovu a vzdelávanie, podporu zdravia, regeneráciu a relaxáciu organizmu.

Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj našich zamestnancov. Vytvárame priestor pre tímovú spoluprácu a súdržnosť, požadujeme profesionalitu, flexibilitu a spoľahlivosť.

Poskytujeme komplexnú zdravotnú a preventívnu starostlivosť v rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti a širokého spektra špecializovaných odborných služieb nielen v rámci verejného zdravotného poistenia, ale aj nad jeho rámec.

Portfólio našich služieb dopĺňa špecificky orientovaný komplex preventívnych a ochranných služieb pre zamestnávateľov, ktoré poskytuje tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby.

Zariadenia:

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Ali Mehri

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Janka Hudáková

Chirurgická ambulancia – MUDr. František Hrbáň

Interná ambulancia – MUDr. Miroslava Blahušiaková

Oddelenie klinického pracovného lekárstva a toxikológie – MUDr. Pavol Moravčík

Očná ambulancia – MUDr. Nikoleta Javorková PhD.

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Anna Škottová

RTG rádiodiagnostika, mamografia, sonografia – MUDr. Andrej Seňkevič

Rehabilitačné pracovisko – Jana Fabiánová

Ušná – nosno – krčná ambulancia – MUDr. Katarína Pavelková

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Bratislavská 1

01001 Žilina

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.