Poliklinika Veľký Meder

Obvodná ambulancia:
MUDr. Vargová Darina
Tel.: 0917 346 724
Detské ambulancie:
MUDr. Vrezgóová Alžbeta
Tel.: 031 555 17 29
MUDr. Uharčeková Milota
Tel.: 031 555 17 28
Neurologická ambulancia presťahovaná do Dunajskej Stredy:
MUDr. Fitos Ladislav
Tel.: 0905 501 514
Chirurgická ambulancia:
MUDr. Valúch Milan
Tel.: 031 555 32 05
Pľúcna ambulancia:
MUDr. Undesser Miroslava
Tel.: 031 552 76 51
Zubná ambulancia:
MUDr. Langáček Dušan
Tel.: 0917 476 213
Gynekologické ambulancie:
MUDr. Földes Karol
Tel.: 0910 976 502
MUDr. Brányik Karol
Tel.: 0905 242 587
ORL ambulancia:
MUDR. Penzinger Hedvig
Tel.: 0905 561 801
Psychologická ambulancia:
Mgr. Zakál Magda
Tel.: 0907 257 701
Interná ambulancia:
MUDr. Uharček Ján
Tel.: 031/555 30 56
Rehabilitácia:
MUDr. Gašpar Miroslav
Tel.: 0911 196 436
Biolaboratórium:
Tel.: 0907 400 083

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Veľký Meder“

Poliklinika Senica

PRIAME LINKY NA PRACOVISKÁ V POLIKLINIKE
OKB – Štefanec, RNDr. 034 69830 50 CHIR- Krajčovič, MUDr. 034 69830 51
OKB 034 69830 64 CHIR.- Hyža, MUDr. 034 69830 52
OKB 034 69830 65 Urol.- Gembeš, MUDr. 034 69830 17
Jedáleň 034 69830 44 Sekretariát riad. – Junasová, Bc. 034 69830 20
Pracovňa MUDr.Pražienkovej 034 69830 73 Zubná a.- Čulen, MUDr. 034 6512723
Amb.anesteziol. a intenzívnej medicíny 034 69830 98 Interná a.- Guzy, MUDr. 034 69830 06
Ambulancia LSPP 034 69830 55 Spirometria 034 69830 70
Kalmetizácia 034 69830 70 Všeob.a.- Rybnikárová, MUDr. 034 69830 37
NEUR, Oravcová, MUDr. 034 69830 05 Všeob.a.- Kovačič, MUDr. 034 69830 68
Det.amb. – Lidajová, MUDr. 034 69830 83 Ortop.a.- Pružinec, MUDr. 0915132151
Det.amb.Šimeková,MUDr. 034 69830 84 Psychol.a.- Kyselicová, Mgr. 034 69830 04
Asistenti SČK 034 69830 60 Všeob.a.- Krajčovičová, MUDr. 034 69830 75
Lekáreň 034 69830 10 Všeob.a.- Krajči, MUDr. 034 69830 36
Lekáreň – ekonómka 034 69830 15 Gynekol.a.- Kovářová, MUDr., Krč, MUDr. 034 69830 76
Interna.a.- Kaletová, MUDr. 034 69830 61 Všeob.a.,am.bolesti – Potúček, MUDr. 034 69830 67
Urol.amb.- Šulcová, MUDr. 034 69830 33 Všeob.a.- Švárna, MUDr. 034 69830 58
Det.amb.- Richterová, MUDr. 034 69830 82 Kožná.a.- Ráčková, MUDr. 034 69830 66
Det.amb.- Planková, MUDr. 034 69830 81 Všeob.a.- Timeková, MUDr. 034 69830 88
Det.amb.- Blažeková, MUDr. 034 69830 85 Gynekol.a.- Živica, MUDr. 034 69830 77
Det.amb.- Šulek, MUDr. 034 69830 86 Endokr.a – Wolfová, MUDr. 034 69830 78
Det.amb.- Markovičová, MUDr. 034 69830 87 Denzitometria 034 69830 45
Protetika 034 69830 56 Reum.a.- Krpčiar, MUDr. 034 69830 42
RTG zubné 0911091601 Reum.a.- Mgr. Krpčiarová 034 69830 35
Logopédia – Kožíšková,Paed.Dr. 034 69830 92 Onkol.a.- Nečas, MUDr. 034 69830 21
RTG-evidencia 034 69830 69 Onkol.a.- sestra 034 69830 59
Dentálna hygiena Koláriková 0915330878 Účtareň – Seemannová, Mrázková 034 69830 95
Sklad zdrav.mat. – Štorová 034 69830 49 Personal.-Volková, Mgr. 034 69830 14
Všeob.a.- Mizerák, MUDr. 034 69830 32 Mzd.účt.- Ravasová, Mgr. 034 69830 18
SONO – Roháriková, MUDr. 034 69830 74 Vedúca prevádzky – Krajčíková 034 69830 11
Alergolog.a.- Nebusová, MUDr. 034 69830 08 Pokladňa – Tlstovičová 034 69830 25
Pľúcna a.- Mihálová,MUDr. 034 69830 38 Zubná a. – MUDr. Guzyová

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Senica“

Mestská poliklinika Trnava

Obsahuje zariadenia

Ambulancia praktickej lekárky pre dospelých, akupunktúry, homeopatie – MUDr. Tatiana Vejmelková

MDM psychiatrická ambulancia – MUDr. Daniela Martišová

NZZ MUDr. Kollárová Eva, praktický lekár pre deti a dorast

ORL ambulancia a audioprotetika – MUDr. Gabriel Pavelek

Očná ambulancia, Ofta s.r.o. – MUDr. Denisa Ďurková

Pokračovat ve čtení „Mestská poliklinika Trnava“