Novamed

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. vznikla v roku 1995 a jej cieľom je pôsobiť na trhu zdravotníckych služieb prevažne v oblasti ambulantnej starostlivosti. Od nášho vzniku sme prešli vývojom, ktorý nás oprávňuje ponúkať nové služby, časť ktorých sa tradične poskytovala iba v nemocniciach. Technicky a personálne  dobre vybavené pracoviská, operačné sály ako aj posteľové oddelenie Vám ponúkajú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť aj v operačných odboroch. Osobitne sme sa zamerali na estetickosť, čistotu a kultúrnosť prostredia, v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť našim klientom.

Ďalšou ponúkanou oblasťou je reprodukčná medicína, ktorá je zameraná na prekoncepčné poradenstvo, starostlivosť o ženu a plod počas gravidity.

Zlý zdravotný stav slovenskej populácie ako aj problémy v celom zdravotníckom systéme nás stimulujú k ďalšiemu skvalitňovaniu našich služieb. V krátkom čase očakávame zvýšený záujem občanov Slovenska o svoj zdravotný stav. Choroba je drahá nie iba pre štát a zdravotníctvo, ale aj pre väčšinu z nás. V spolupráci s Vami, našimi klientmi, sa nám určite podarí vytvoriť kvalitný systém mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. v Banskej Bystrici ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Naše centrum ponúka pre svojich pacientov a klientov služby sekundárnej zdravotníckej starostlivosti, celkovo viac ako 15 špecializovaných ambulanciách.

Služby:

 • Vnútorné lekárstvo

 • Rádiológia
 • Oftalmológia
 • Laboratórium
 • Anesteziológia
 • Gynekológia
 • Neurológia
 • Dermatovenerológia
 • Chirurgia
 • Plastická a estetická chirurgia
 • Ortopédia
 • Otorinolaringológia
 • UrológiaFyziatria
 • balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Preventívne prehliadky
 • Posteľové oddelenie
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť
 • Hemodialyzačná liečba

Pokračovat ve čtení „Novamed“

ZDRAVOMED

Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby v oblastiach všeobecnej, detskej, ale aj odbornej lekárskej starostlivosti. Rukami lekárov prešlo množstvo spokojných Banskobystričanov a pacientov zo spádových oblastí Banskej Bystrice. Dôraz sa kladie na prístrojovú vybavenosť, odbornosť zdravotníckeho personálu a celkový priaznivý vplyv ambulantného prostredia. Vyzdvihnúť môžeme aj naše oddelenie plastickej a estetickej chirurgie, ktoré prinieslo krásu a spokojnosť do života mnohých našich pacientov.
Pokračovat ve čtení „ZDRAVOMED“

Poliklinika Banská Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti liečebno – preventívnej zdravotnej starostlivosti. Špecializovaná ambulantná a primárna zdravotnícka starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, pediatria, gynekológia.

Obsahuje zariadenia

Ambulancia klinickej logopédie – PaedDr. Viera Kerekešová

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Lívia Lapinová

Chirurgická ambulancia – MUDr. Ján Šúr

Dentálna hygiena – Alena Gelienová , dipl. dentálna hygienička

Interná ambulancia – MUDr. Anna Seleštianska

Neštátna gynekologická ambulancia – MUDr. Alžbeta Zadjorová

Neštátna neurologická ambulancia – MUDr. Beáta Hrobárová

Neštátna stomatologicko parodontologická ambulancia – MUDr. Jozef Glocko

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. J. Hanzel

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. L. Magátová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. O. Gengelová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. R. Šutovský

Očkovanie proti tuberkulóze – kalmetizácia – Lýdia Kartiková

Očná ambulancia – MUDr. Helena Šváčová , CSc.

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Darina Kordíková

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Gabriela Mláková

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Ján Bukový

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Tomáš Geist , CSc.

Zubná technika – Ján Kováč – zubný technik

Pokračovat ve čtení „Poliklinika Banská Bystrica“