MEDCENTRUM s.r.o. Žilina

MEDCENTRUM, s.r.o. je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie poliklinického typu, ktoré je etablované na trhu poskytovania zdravotníckych služieb od 1. februára 2006 a patrí do siete zdravotníckych zariadení v Slovenskej republike. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje klientom v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:00 hod.

Poslaním polikliniky je poskytovanie služieb na úseku liečebno – preventívnej starostlivosti, špecifickej zdravotnej starostlivosti, nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, činností fyziatricko – rehabilitačného oddelenia a pracovnej zdravotnej služby v Žilinskom kraji a širšom okolí.

Poliklinika ponúka vysoko odbornú starostlivosť pre svojich klientov hradenú zo zdravotného poistenia. Poliklinika je v zmluvnom vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancie:

 • Prízemie
  • Chirugická ambulancia
  • Ortopedická ambulancia
  • Röntgenologické pracovisko
  • Oddelenie klinickej biochémie
  • Lekáreň

  Suterén

  • Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
 • 1. poschodie
  • Dermatovenerologická amb. č.1
  • Dermatovenerologická amb. č.2
  • Gynekologická ambulancia
  • Interná a osteologická ambulancia č.1
  • Interná ambulancia č.3
  • Oftalmologická ambulancia
  • ORL ambulancia
  • Všeobecná ambulancia č. 1
  • Všeobecná ambulancia č. 2
  • Všeobecná ambulancia č. 3
 • 2. poschodie
  • Stomatologická ambulancia č.1
  • Stomatologická ambulancia č.2
  • Stomatologická ambulancia č.3
  • Urologická ambulancia
  • Neurologická ambulancia č.1
  • Neurologická ambulancia č.2
  • Ambulancia gastroenterológie a digestívnej endoskopie
  • EEG pracovisko
  • Denzitometria

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

J. Milca 33

010 01 Žilina

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.