Poliklinika JUH

Naša spoločnosť pracuje od roku 1999 v oblasti komplexného zdravotného servisu pre pracovníkov mnohých podnikov a firiem. Hlavným programom je pracovná zdravotná služba v oblasti BOZP so zabezpečovaním prvej pomoci, školení, kontrolnej činnosti pracovných prostredí a zdravotnej starostlivosti o zamestnancov s lekárskymi posudkami a konzultáciami v oblasti ochrany zdravia pracovníkov pred nepriaznivými vplyvmi pracovného prostredia.
Doplnkovými službami sú medicínske odbory ako interná medicína, telovýchovné lekárstvo, psychologická poradňa, epidemiologická poradňa a novinkou je ambulancia leteckého lekárstva s audiometriou a očná ambulancia. Vieme komplexne pripraviť Vašich pracovníkov na všetky zahraničné pracovné i súkromné cesty. Od roku 2003 spĺňame aj požiadavky zamestnávateľov v oblasti regenerácie a rekondície zamestnancov v našich ambulantných regeneračných kúpeľoch.
Zmluvne zabezpečujeme zdravotnícku starostlivosť a zdravotný servis pri rôznych spoločenských podujatiach a športových dňoch. Od júla 2005 má naša spoločnosť BIO-FIT zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality v oblasti zdravotníckeho manažmentu podľa STN EN ISO 9001.

Poliklinika JUH, Trenčín Vám ponúka svoje služby zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti:

  • Primárna ambulantná starostlivosť (PAS)
  • Špecializovaná ambulantná starostlivosť (ŠAS)
  • Pracovná zdravotná služba (PZS)
  • Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) v obore stomatológia
  • Športová a letecká medicína
  • Centrum diagnostiky a prevencie

Pokračovat ve čtení „Poliklinika JUH“