Poliklinika Alexandra Poprad

Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra prichádza s novou kvalitou, v novej podobe poskytovania liečebno – preventívnej starostlivosti nielen v samotnom meste Poprad, jeho okolí a priľahlom regióne, ale poskytuje liečebnú starostlivosť celoplošne na celom území Slovenskej republiky a aj mimo nej .

Prevádzku neštátneho zdravotníckeho zariadenia zahŕňajú už existujúce odborné a obvodné ambulancie, ktoré sú priamo naviazané na systém diagnostiky vlastného diagnostického centra . Neštátne zdravotnícke zariadenie – Poliklinika Alexandra ponúka vo svojich troch strediskách : skiagrafickým, ultrazvukovýmmamografickým predpísanú odbornú garanciu, diagnostiku v absolútnej digitálnej kvalite, internú a externú komunikáciu na úrovni PACSu a centralizáciu 18 ambulancií poskytujúcich liečebno – preventívnu starostlivosť na jednom mieste. PACS je moderný, ucelený systém na uchovávanie správ, prenos, vizualizáciu a diagnostiku obrazových dát.

 Poplatky za špecializované vyšetrenia:

Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 15 €
Samoplatca 20 €
Kontrolné vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta 5 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na vlastnú žiadosť pacienta 2 €
Lekársky posudok za vyšetrenie na súdne a trestné konanie na žiadosť pacienta 10 €
Lekársky posudok pre súdy, políciu, prokuratúru 10 €
Lekársky posudok pre komerčné poisťovne 10 €
Iný lekársky posudok na vlastnú žiadosť pacienta 10 €
Ostatné poplatky:
Manipulačno – technický poplatok pri RTG vyšetrení 0 €
Manipulačno – technický poplatok pri USG vyšetrení 5 €
Manipulačno – technický poplatok pri MMG vyšetrení 5 €

 

Kontakt na polikliniku:

IČO: 36863831

DIČ: 2022846210
IČ DPH: SK2022846210

Adresa polikliniky:

Tatranské námestie 4914/8

05801 Poprad

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.