ALIAN s.r.o.

O nás

ALIAN s.r.o. sa stará o Vaše zdravie už od roku 2004. Sme zoskupenie ambulancií, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom na vysokej úrovni. V našich rukách sa o Vás postarajú špičkoví odborníci s kvalitnou technikou, čo znamená ideálne spojenie pre maximálne zabezpečenie Vášho zdravia.

História

Firma ALIAN bola založená v roku 2004. Na začiatku vznikla spojením už existujúcej imunoalergologickej ambulacie a novovzniknutej internej ambulancie, špecializovanej najmä na poskytovnie zdravotnej starostlivosti pri cievnych ochoreniach a poruchách lymfatického systému.
V roku 2006 bola založená kardiologická ambulancia a rok neskôr aj angiologická ambulancia. V rámci ALIAN s.r.o. pracuje aj denný stacionár pre ochorenia ciev so šiestimi stabilnými lôžkami.

Nadštandardný systém

Na základe vlastného rozhodnutia si môžte zvoliť nadštandardný systém pri poskytovaní špecializovanej a inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia alebv podľa rozhodnutia VÚC nehradenej z verejných zdrojov.

V rámci nadštandardného systému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si môžete vybrať z ponúkaných služieb (niektoré služby sú platené podľa cenníka ambulancie, ktorý je k dispozícii na každej ambulancii podľa typu služieb):

  1. objednávací systém presne na deň a na čas podľa dohody so zdravotnou sestrou
  2. podávanie infúznej liečby mimo rozsah hradnej z verejnéhej zdravotnej starostlivosti v kľudných priestoroch zvlášť na to určených, bez rušenia inými pacientami so starostlivosťou zdravotnou sestrou určenou iba na tieto, úkony s možnosťou dohody na presný čas a deň podľa Vášho výberu
  3. zabezpečíme Vám následnú zdravotnú starostlivosť (ďalšie diagnostické doriešenie) na špecializovaných ambulanciách
  4. zabezpečíme Vám konziliárne vyšetrenia
  5. zabezpečíme Vám prijatie do ústavneho zariadenia podľa konzultácii a dohody s Vami
  6. poskytujeme Vám nadštandardný prístup na základe Vašich očakávaní a individuálnych požiadaviek

 

Základné ciele spoločnosti ALIAN s r.o.:

– neustále zlepšovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
– trvalé uspokojovanie požiadaviek a očakávaní pacientov realizovaných v súlade s platnou legislatívou,
– trvalé zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb,
– zabezpečovanie zvyšovania odbornej úrovne zamestnancov a tým zvyšovanie ich spokojnosti v pracovnom prostredí,
– zabezpečovanie kvalitného materiálno technického vybavenia ambulancií
– poskytnutie kvalitných služieb po odbornej stránke erudovanými, kvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi ( podpora neustáleho štúdia a vzdelávania zdravotných sestier a lekárov)

Zoznam zdravotníckych pracovníkov firmy ALIAN s.r.o.

MUDr. Andrej Džupina – konateľ spoločnosti, internista, kardiológ, angiológ
tel.: 054 472 2004
e mail: alian@stonline.sk

MUDr. Mária Džupinová – konateľ spoločnosti, klinický imunoalergológ
tel.: 0948 036 096
e mail: marika.dzupinova@centrum.sk

MUDr. Čižmárik Pavol – kardiológ

MUDr. Krajňaková Adriana – internista, nefrológ

MUDr. Čičvara Peter – internista, endokrinológ

MUDr. Džupin Radoslav – internista, angiológ

MUDr. Jaščur Jaroslav – internista, angiológ

MUDr. Sláviková Zuzana – všeobecný lekár

 

Mgr. Marušáková Monika – sestra pre kardiologickú a angiologickú ambulanciu

Bc. Zuzana Lukáčová – sestra pre internú ambulanciu

Česlová Pavlína –  sestra pre imunoalergologickú ambulanciu

Dragunová Ľubica – sestra pre kardiologickú ambulanciu

Mochnacký Mikuláš – sestra pre angiologickú ambulanciu

Storinská Viera – sestra pre denný angiologický stacionár

Muzslayová Henrieta – sestra pre angiologickú ambulanciu Poprad

Zoľáková Slavomíra –  Nadštadnardné zdravotné služby – administratíva, kavitácia, lymfodrenáže  tel. 0948 010 844

Katarína Čupeľová – sestra pre ambulanciu všeobecného lekára

 

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Ivar Vacula, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Havrlentová Lucia – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Wald Martin, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Houdová Hana – lektor pre EU projekt vzdelávanie

MUDr. Navrátilová Zuzana, PhD. – lektor pre EU projekt vzdelávanie

 

Ambulancie:

Angiologická ambulancia v Bardejove

Angiologická ambulancia v Poprade

Angiologická ambulancia v Stropkove

Zameraná na diagnostiku , liečbu a dlhodobú starosltiovsť o pacientov s ochoreniami arterií, žíl a lymfatického systému vrátane ako jedna z mála ambulancií na Slovensku zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu lymfedémov.

Administratíva

Interná ambulancia

Prevencia, diagnostika a liečba všetkých interných ochorení s možnosťou využitia 24 hodinových Holter vyšetrení TK a EKG.

Kardiologická ambulancia

Ambulancia je zameraná na prevenciu , diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych ochorení s komplexným doriešením pomocou moderneho prístrojového vybavenia s možnosťou odoslania pacienta na hospitalizáciu do špecializovaných zariadení.

Imuno-alergologická ambulancia v Bardejove

Imuno-alergologická ambulancia v Stropkove 

Ambulancia je zameraná na diagnostiku a liečbu imunologických a alergologických ochorení

Angiologický stacionár

Angiologický stacionár je zameraný na poskytovanie nadštantardnej infúznej vazodilatačnej liečby pacientov klasickými infúziami aj infúziami s prostaglandínmi.

Poskytujeme komplexnú starostlivosť o pacientov s lymfedémom, vrátane manuálnej lymfodrenáže, prístrojovej sekvenčnej drenáže lymfy a bandážovania za použitia špeciálnych pomôcok a návlekov.

Ambulancia všeobecného lekára

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých je ambulanciou prvého kontaktu a zároveň manažérom zdravotného stavu pacienta. Zabezpečuje liečebnú starostlivosť všetkých akútnych a chronických ochorení. Preventívnu starostlivosť a očkovanie.

Kavitácia

Kavitácia je neinvazívna (nechirurgická) liposukcia bez zásahu skalpelom, ktorá prináša okamžité a dlhodobé výsledky. Spevní vaše telo na miestach, na ktorých diéta a cvičenie nezaberajú.

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Bezručová 9

Bardejov

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.