Poliklinika Senica

PRIAME LINKY NA PRACOVISKÁ V POLIKLINIKE
OKB – Štefanec, RNDr. 034 69830 50 CHIR- Krajčovič, MUDr. 034 69830 51
OKB 034 69830 64 CHIR.- Hyža, MUDr. 034 69830 52
OKB 034 69830 65 Urol.- Gembeš, MUDr. 034 69830 17
Jedáleň 034 69830 44 Sekretariát riad. – Junasová, Bc. 034 69830 20
Pracovňa MUDr.Pražienkovej 034 69830 73 Zubná a.- Čulen, MUDr. 034 6512723
Amb.anesteziol. a intenzívnej medicíny 034 69830 98 Interná a.- Guzy, MUDr. 034 69830 06
Ambulancia LSPP 034 69830 55 Spirometria 034 69830 70
Kalmetizácia 034 69830 70 Všeob.a.- Rybnikárová, MUDr. 034 69830 37
NEUR, Oravcová, MUDr. 034 69830 05 Všeob.a.- Kovačič, MUDr. 034 69830 68
Det.amb. – Lidajová, MUDr. 034 69830 83 Ortop.a.- Pružinec, MUDr. 0915132151
Det.amb.Šimeková,MUDr. 034 69830 84 Psychol.a.- Kyselicová, Mgr. 034 69830 04
Asistenti SČK 034 69830 60 Všeob.a.- Krajčovičová, MUDr. 034 69830 75
Lekáreň 034 69830 10 Všeob.a.- Krajči, MUDr. 034 69830 36
Lekáreň – ekonómka 034 69830 15 Gynekol.a.- Kovářová, MUDr., Krč, MUDr. 034 69830 76
Interna.a.- Kaletová, MUDr. 034 69830 61 Všeob.a.,am.bolesti – Potúček, MUDr. 034 69830 67
Urol.amb.- Šulcová, MUDr. 034 69830 33 Všeob.a.- Švárna, MUDr. 034 69830 58
Det.amb.- Richterová, MUDr. 034 69830 82 Kožná.a.- Ráčková, MUDr. 034 69830 66
Det.amb.- Planková, MUDr. 034 69830 81 Všeob.a.- Timeková, MUDr. 034 69830 88
Det.amb.- Blažeková, MUDr. 034 69830 85 Gynekol.a.- Živica, MUDr. 034 69830 77
Det.amb.- Šulek, MUDr. 034 69830 86 Endokr.a – Wolfová, MUDr. 034 69830 78
Det.amb.- Markovičová, MUDr. 034 69830 87 Denzitometria 034 69830 45
Protetika 034 69830 56 Reum.a.- Krpčiar, MUDr. 034 69830 42
RTG zubné 0911091601 Reum.a.- Mgr. Krpčiarová 034 69830 35
Logopédia – Kožíšková,Paed.Dr. 034 69830 92 Onkol.a.- Nečas, MUDr. 034 69830 21
RTG-evidencia 034 69830 69 Onkol.a.- sestra 034 69830 59
Dentálna hygiena Koláriková 0915330878 Účtareň – Seemannová, Mrázková 034 69830 95
Sklad zdrav.mat. – Štorová 034 69830 49 Personal.-Volková, Mgr. 034 69830 14
Všeob.a.- Mizerák, MUDr. 034 69830 32 Mzd.účt.- Ravasová, Mgr. 034 69830 18
SONO – Roháriková, MUDr. 034 69830 74 Vedúca prevádzky – Krajčíková 034 69830 11
Alergolog.a.- Nebusová, MUDr. 034 69830 08 Pokladňa – Tlstovičová 034 69830 25
Pľúcna a.- Mihálová,MUDr. 034 69830 38 Zubná a. – MUDr. Guzyová

Kontakt na polikliniku:

IČO: 36084212

Adresa polikliniky:

Sotinská 1588

90501 Senica

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.