Novamed

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. vznikla v roku 1995 a jej cieľom je pôsobiť na trhu zdravotníckych služieb prevažne v oblasti ambulantnej starostlivosti. Od nášho vzniku sme prešli vývojom, ktorý nás oprávňuje ponúkať nové služby, časť ktorých sa tradične poskytovala iba v nemocniciach. Technicky a personálne  dobre vybavené pracoviská, operačné sály ako aj posteľové oddelenie Vám ponúkajú kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť aj v operačných odboroch. Osobitne sme sa zamerali na estetickosť, čistotu a kultúrnosť prostredia, v ktorom poskytujeme zdravotnú starostlivosť našim klientom.

Ďalšou ponúkanou oblasťou je reprodukčná medicína, ktorá je zameraná na prekoncepčné poradenstvo, starostlivosť o ženu a plod počas gravidity.

Zlý zdravotný stav slovenskej populácie ako aj problémy v celom zdravotníckom systéme nás stimulujú k ďalšiemu skvalitňovaniu našich služieb. V krátkom čase očakávame zvýšený záujem občanov Slovenska o svoj zdravotný stav. Choroba je drahá nie iba pre štát a zdravotníctvo, ale aj pre väčšinu z nás. V spolupráci s Vami, našimi klientmi, sa nám určite podarí vytvoriť kvalitný systém mimonemocničnej zdravotnej starostlivosti.

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. v Banskej Bystrici ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Naše centrum ponúka pre svojich pacientov a klientov služby sekundárnej zdravotníckej starostlivosti, celkovo viac ako 15 špecializovaných ambulanciách.

Služby:

 • Vnútorné lekárstvo

 • Rádiológia
 • Oftalmológia
 • Laboratórium
 • Anesteziológia
 • Gynekológia
 • Neurológia
 • Dermatovenerológia
 • Chirurgia
 • Plastická a estetická chirurgia
 • Ortopédia
 • Otorinolaringológia
 • UrológiaFyziatria
 • balneológia a liečebná rehabilitácia
 • Preventívne prehliadky
 • Posteľové oddelenie
 • Jednodňová zdravotná starostlivosť
 • Hemodialyzačná liečba

Kontakt na polikliniku:

IČO: 316 23 832
DIČ: 2020461553

Adresa polikliniky:

Bernolákova 10, 12
974 05 Banská Bystrica

Otváracie hodiny:

Pondelok-Štvrtok: 7:30 – 16:00 hod.
Piatok: 7:30 – 15:00 hod.