Novamed

Poliklinika NovaMed, spol. s r. o. vznikla v roku 1995 a jej cieľom je pôsobiť na trhu zdravotníckych služieb prevažne v oblasti ambulantnej starostlivosti. Od nášho vzniku sme prešli vývojom, ktorý nás oprávňuje ponúkať nové služby, časť ktorých sa tradične poskytovala iba v nemocniciach. Technicky a personálne  dobre vybavené pracoviská, operačné sály ako aj...

ZDRAVOMED

ZDRAVOMED 1 Očná ambulancia Pľúcna ambulancia Interné ambulancie Psychiatrické ambulancie Ambulancie všeobecných lekárov Gynekologická ambulancia Alergologická ambulancia Neurologická ambulancia Rádiodiagnostika Dermatologická ambulancia ZDRAVOMED 2 Plastická a estetická chirurgia Chirurgia Dermatologická ambulancia Ambulancie všeobecných lekárov Detská endokrinologická ambulancia Pediatrické ambulancie Ortopedická ambulancia Protetika Medicínske centrum ZDRAVOMED je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce služby v oblastiach všeobecnej, detskej, ale...

Poliklinika Banská Bystrica

Poskytovanie služieb v oblasti liečebno - preventívnej zdravotnej starostlivosti. Špecializovaná ambulantná a primárna zdravotnícka starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo, pediatria, gynekológia. Obsahuje zariadenia Ambulancia klinickej logopédie - PaedDr. Viera Kerekešová Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - MUDr. Lívia Lapinová Chirurgická ambulancia - MUDr. Ján Šúr Dentálna hygiena - Alena Gelienová , dipl. dentálna hygienička Interná ambulancia - MUDr. Anna Seleštianska Neštátna...

Musíte si prečítať