Cumulus s.r.o.

Ponúkame Vám liečebno-preventívnu starostlivosť v odboroch: vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo, pediatria a dorast, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, plastická chirurgia a výkony oddelenia klinickej biochémie, hematológie, imunológie a alergológie.

Okrem liečebno-preventívnej starostlivosti, ktorá je pre Vás zabezpečená prostredníctvom všetkých zdravotných poisťovní pôsobiacich na území Slovenskej republiky, vypracovali sme a vykonávame liečebné programy zamerané na včasné odhalenie a liečbu závažných ochorení a komplexnú rehabilitáciudôležitú pre odstránenie stresu a fyzickej nepohody.

Jednotlivé programy si môžete prezrieť na našej webovej stránke a sú rozdelené podľa jednotlivých odborov nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia.

Vypracovali sme programy zvlášť pre špičkových manažérov, ale aj pre bežne zaťažených pracovníkov, ktoré je možné kombinovať s relaxačnými programami.

Nezabudnite sa postarať o svoje zdravie odborným vyšetrením, ktorým včas odhalíte možnosť vzniku závažného ochorenia.

Taktiež nezabudnite, že vylepšenie Vášho fyzického vzhľadu vykonaním výkonu plastickej chirurgie, podporuje zdravé sebavedomie, čo je taktiež preventívne pôsobiaci prvok na Váš zdravotný stav .

Relaxačné programy odstraňujú stres a pôsobia uvolňujúco – podporujú pozitívne myslenie, nalaďujú organizmus k ozdravovacím procesom. Vytvárajú predpoklad pre nové pracovné, organizačné a osobné nápady a ich realizáciu.

Rozhodnite sa nájsť si voľný čas v prospech Vášho zdravia a navštívte nás.

Ambulancie praktického lekára pre dospelých

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH, Rastislavova č.45, Košice 040 01

MUDr. Ján Béreš

MUDr. Mária Šlepkovská

 

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH, Rastislavova č.45, Košice 040 01

( na prízemí – vchod detské ambulancie )

MUDr. Marinová Iveta

 

Interné ambulancie

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH, Rastislavova č.45, Košice 040 01

MUDr. Vojtech Popik
MUDr. Šimkovič Alexander

MUDr. Kochan Ivan

MUDr. Košlík Štefan, CSc.

Ambulancia plastickej chirurgie

V budove označenej ako Zdravotnícke zariadenie JUH, Rastislavova č.45, Košice 040 01

MUDr. Jarmila Hudáková , MUDr. Anna Szitásová

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Rastislavova 45

04001 Košice

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.