Poliklinika Ružinov

    Prioritným cieľom vedenia spoločnosti je etablovanie nového komplexného systému a prevádzkovanie modernej neštátnej organizácie poskytujúcej širokospektrálne služby v oblasti zdravotníctva v Bratislave. Systému, ktorý je založený na profesionalite, efektivite, ekonomizácii, kontinuálnej etablácii nových technológii a zlepšovania materiálno technického vybavenia.

Ak pripustíme fakt, že Bratislava už dávno tvorbou HDP na obyvateľa patrí k vyspelým mestám Európy, tak pre jej obyvateľov konečne prišiel čas na etabláciu nových štandartov v systéme zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť je podľa európskych vzorov zameraná na komplexné liečebné a preventívne postupy v oblasti somatického a psychického zdravia klientov.

V súčastnosti v našich priestoroch svoje služby ponúkajú ambulancie:
Dermatovenerológ, Diabetológ, Endokrinológ, Gynekológ, Hematologicko – biochemické laboratórium, Chirurg, Internista, Kardiografia, Klinický onkológ, Logopéd, Neurológ, Oftalmológ, Ortopéd, Otorinolaryngológ, Plastický chirurg, Praktický lekár pre deti a dorast, Praktický lekár pre dospelých, Psychiater, Psychológ, Reumatológ, Spánkové laboratórium, Stomatológ, čeľustný ortopéd, Urológ, Zubný technik …

 

Z histórie Ružinovskej polikliniky
1967 Začiatok výstavby novej budovy územnej polikliniky na Šmidkého ulici č.10, Bratislava.
1973 Začiatok prevádzky novej územnej polikliniky zo 4 existujúcich zdravotných stredísk (Šmidkého, Drieňová, Herlianská, Babušková).
1991 Vyčlenenie Polikliniky Ružinov z NsP Ružinov so sídlom na Ružinovskej 10, na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva.
1992 Ružinovská poliklinika funguje ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou.
1996 Odštátňovanie lekárov prvého kontaktu a začiatok odštátňovania odborných lekárov.
1997 Delimitácia 2 zdravotných stredísk: ZS Lotyšská a Učiteľská.
2002 Delimitácia ďaľších ZS: Bulharská, Herlianská, Babušková, Bajzová, Drieňová, Bebravská.
2003 Delimitácia ZS: Radničné námestie a DRS Teslová.
2003 S účinnosťou od 1.1.2003 prechádza Poliklinika Ružinov pod správu FNM SR.
2004 DRS Sečovská prechádza na spoločnosť Alergocentrum s.r.o.
2004 Vznik Ružinovskej polikliniky a.s. dňa 29.12.2004. Jej zakladateľom a jediným akcionárom bol Fond národného majetku, ktorý sa stal vlastníkom majetku štátneho zdravotníckeho zariadenia Polikliniky Ružinov, ktorého zriaďovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR.
2006 Odkúpenie 100% balíka akcií Ružinovská poliklinika, a.s. Prevzatie spoločnosti novými štatutármi v apríli 2006.

Obsahuje zariadenia

AFEO – čeľustná ortopédia s.r.o. – MUDr. Naďa Durcová

Alena Šuraniová – zubná technika

Ambulancia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia – MUDr. Karol Hornáček

Ambulancia klinickej psychológie PETRA PÁNEKOVÁ, s.r.o. – Mgr. Petra Páneková

Ambulancia klinického psychológa – PhDr. Tibor Hrozáň

Ambulancia praktického lekára – MUDr. Janka Martišíková

Ambulancia praktického lekára pre dospelých – MUDr. Marta Šidlíková

Ambulancia pre diabetes, poruchy látkovej premeny a výživy – MUDr. Ružena Vojtková

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Zuzana Čečetková

Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Fedor Zathurecký

Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Imrich Vanek

Ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Jana Pustaiová

Audiometria a foniatria – MUDr. Ľubica Šuchová

Chirurgická ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Georgína Terštianska

Chirurgická ambulancia pre dospelých – MUDr. Mária Feitscherová

DENTECH – Zubná technika – Ildikó Cséfalvayová

Denzitometria

Dermatovenerologická ambulancia – MUDr. Monika Mészárosová

Dipl. z. t. Grausová Monika DUO – DENT

EKG a interná ambulancia – MUDr. Helena Slezáková

Endokrinologická ambulancia – MUDr. Martin Rybár

FRAMEDIC, s.r.o. – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Petra ITZE

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

GYNEK. AMB. s.r.o., Gynekologická ambulancia – MUDr. Miroslava Vargová PhD.

GYNLINE s.r.o. Gynekologická ambulancia – MUDr. Dorotka Zacharová

Gynekologická ambulancia Milly s.r.o.

LSPP pre dospelých, Ružinovská, (MED STAR, s.r.o.)

Logopedická ambulancia – Mgr. Ivana Papšová

MEDI-KO Ružinov, s.r.o. – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Andrea Kokavcová

MENTUM s.r.o. Psychiatrická ambulancia – MUDr. Zuzana Pálešová

MUDr. Anna Haviarová s.r.o. – Interná ambulancia

MUDr. Regina Hricová – stomatologická ambulancia

Neurologická ambulancia – MUDr. Miriam Gažiová

Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých – MUDr. Katarína Barusová

Neštátna ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Jarmila Zbořilová

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Edita Baumgartnerová

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Viera Mániková

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Zuzana Baloghová

Neštátna chirurgická ambulancia – MUDr. Rudolf Mayer

Neštátna dermatovenerologická ambulancia – MUDr. Zuzana Galovičová

Neštátna gynekologická ambulancia – MUDr. Eduard Duda

Neštátna ortopedická ambulancia – MUDr. Jozef Krajčík

Neštátna psychiatrická ambulancia – MUDr. Adriana Bánovská

Neštátna psychologická ambulancia – PhDr. Anna Dvorská

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. Jana Miklóšová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. Libuša Bartová

Neštátna stomatologická ambulancia – MUDr. Pavol Barta

Neštátna urologická ambulancia – MUDr. Pavol Majling

Neštátna čeľustnoortopedická ambulancia – MUDr. Beáta Kostúrová

Neštátna, nezmluvná zubná ambulancia – MUDr. Mária Krajčíková

Neštátne spánkové laboratórium – MUDr. Imrich Mucska

ORL ambulancia pre deti a dorast – Auricula – MUDr. Richard Kulich

Onkologická ambulancia – POKO II – MUDr. Pavel Vojtko

Otorhinolaryngologická ambulancia – MUDr. Oľga Dzurková

Otorinolaryngologická ambulancia -MÁRIA ŽOVICOVÁ s.r.o. – MUDr. Mária Žovicová

Očná ambulancia – MUDr. Daniela Kostelničáková

Očná ambulancia – MUDr. Elena Hájková

Očná ambulancia – MUDr. Elena Hájková

Očná ambulancia MUDr. Urszula Žitňanská

Pediatrická ambulancia /deti + dorast do 26r./ – MUDr. Ivana Macúchová

Pneumoftizeologická ambulancia – MUDr. Jana Stolárová

Pracovisko klinickej logopédie – PhDr. Mgr. Terézia Pružinová

Prochirurgia – Centrum jednodňovej chirurgie – Doc. MUDr. Radomír Kokavec , PhD.

Reumatologická ambulancia REUMATOLÓGIA s. r. o. – MUDr. Zuzana Bubánová

Reumatológia s.r.o. – reumatologická ambulancia – MUDr. Eva Kokavcová

Rádiodiagnostické oddelenie

Sonografia – MUDr. Jozef Mikuš

Stomatologická ambulancia – MUDr. Anna Csillagová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Dagmar Hermannová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Ivana Volovárová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Janka Desatová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Katarína Bartonková

Stomatologická ambulancia – MUDr. Štefan Farkaš

Súkromná zubná technika – Dipl. z. t. Marián Ležovič

Urologická ambulancia – MUDr. Milan Maľa

Všeobecná ambulancia pre dospelých – Praktilek, s. r. o. – MUDr. Pavol Štefanovič

Všeobecná ambulancia pre dospelých – REAMED, s.r.o. – MUDr. Andrea Jurišová

Všeobecný lekár pre dospelých – MUDr. Eva Gavorníková

Zubná ambulancia (Tridental s.r.o.) – MUDr. Linda Borská

Zubná ambulancia – MUDr. Angelika Danihelová

Zubná ambulancia – MUDr. Anna Krkošková

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Ružinovská 10

820 07 Bratislava

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.