Poliklinika Karlova Ves

Pedopsychiatrický stacionár

Denný stacionár MUDr. M. Sýkorovej pre deti s rizikovým vývinom na Donnerovej ul. č.1 pri Poliklinika Karlova Ves, poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti do 8 rokov progresívnou formou denného pobytu od 7.00 – 15.00.
Odborná starostlivosť je zameraná na diagnostiku a liečbu. Ide napr. o úzkostné poruchy, zajakávanie, problémy s negatívnym zážitkom v detstve, strata úzkeho vzťahu s rodičmi a zmeny v rodinných vzťahoch.
V oblasti liečby, diagnostiky a rediagnostiky detského autizmu (F84) má DS celoslovenskú pôsobnosť. V ambulancii DS je poskytovaná starostlivosť do 19. rokov života. Odbornú starostlivosť poskytuje: MUDr. Ľ. Braunová a vrchná sestra DS: A. Sýkorová.
Ambulancia
Praktický lekár pre deti a dorast do 28 r., lekár homeopat pre deti a dosp. MUDr. Viola Bukovská
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Stanislava Miklánková
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Marta Rohaľová
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Marta Uhrínová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Martina Vaľková, PhD., MUDr. Eva Fandelová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dana Martišková
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ladislav Mechura
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Soňa Ostrovská
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Jana Zimanová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dagmar Tarinová – MUDr. Zuzana Ostatníková
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Iveta Vaverková
Stomatologická ambulancia MUDr, Anna Balážová CSc.
Stomatologická ambulancia MUDr. Katarína Havlátova
Stomatologická ambulancia MUDr. Hana Holanová – MUDr. Martin Hiriak
Stomatologická ambulancia MUDr. Stanislav Petrík
Stomatochirurchická ambulancia MUDr. Daniela Stanislavová
Stomatologická ambulancia MDDr. Tomáš Nemčok
Stomatologická ambulancia MUDr. Angelika Čepčeková
Stomatologická ambulancia – DENTINIKA MUDr. Mgr. Soňa Vlčková
Zubná ambulancia MUDr. Adriana Pristašová
Zubná ambulancia MUDr. Vladimíra Kasajová – MUDr. Magdaléna Kišová – MUDr. Hana Šokyová
Čelustná ortopédia MUDr. Gabriela Alexandrová – MUDr. Miriam Alexandrová
Čeľustná ortopédia MUDr. Mária Ditteová
Čelustná ortopédia MUDr. Katarína Kášová
Čeľustná ortopédia MUDr. Ľubica Lindauerová
Gynekologická ambulancia MUDr. Veronika Gáboriková
Gynekologická ambulancia MUDr. Jozef Kajaba
Zubné, krčné RTG (RDG) Schneider RTG (RDG)
Angiologická a interná ambulancia MUDr. Ľubomíra Javorčíková – MUDr. Jaroslava Richterová
MUDr. Jana Lengyelová
Kožná ambulancia MUDr. Michaela Blaško, PhD. – MUDr. Elena Šustrová, PhD. – MUDr. Jana Lengyelová
Kožná ambulancia MUDr. Gabriela Kolátorová
Diabetologická a interná ambulancia MUDr., Roman Žák PhD.
Endokrinologická ambulancia MUDr. Darina Malacká
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Miriam Šišuláková
Geriatrická a interná ambulancia MUDr. Jaroslava Schichorová
Chirurgická ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Dekyská – MUDr. Lucia Mikulašová
Chirurgická ambulancia MUDr. Pavol Novák
Kardiológ pre deti, dorast a od 0 – 26 rokov MUDr. Marcela Ivanová
Kardiologická a interná ambulancia MUDr. Koloman Žiška
EKG MUDr. Koloman Žiška
Klinická logopédia – deti a dospelí PaedDr. Júlia Papcová – Mgr. Stanislava Lednárová
Pracovisko klinickej logopédie – deti a dospelí Mgr. Martin Mokoš (PhDr. Pavol Strečok)
Neurologická ambul. a EEG labor. MUDr. Miroslava Mladonická
Očná ambulancia MUDr. Darina Bírová
Očná ambulancia MUDr. Dana Keblúšková
Ušné-nosné-krčné MUDr. Edita Hlavačková – MUDr. Iveta Šramková
Ortopedická ambulancia MUDr. Jela Macháčová
Ortopedická ambulancia pre dospelých a deti MUDr. Milan Marinič
Pedopsychiatrická ambulancia, DS Donnerova 1 MUDr. Ľubica Braunová
Psychiatrická ambulancia MUDr. Vít Provazník
Psychiatrická ambulancia (deti a dorast, dospelých) MUDr. Natália Dimová
Klinický a dopravný psychológ Mgr. Viera Sýkorová
Denný rehabilitačný stacionár pre deti – ambulancia, DS Donnerova 1 MUDr. Mária Martinková
Rehabilitácia a fyziatria EUROREHAB s.r.o. – MUDr. Šajterová
Reumatologická ambulancia MUDr. Andrea Škublová
Reumatologická ambulancia MUDr. Juraj Wendl
Urologická ambulancia MUDr. Juraj Brutenič
Oddelenie klinickej biochémie MEDIREX, s.r.o.
Rádiodiagnostické pracovisko (RDG) – röntgen (RTG), mamografia (MMG) a sonografia (USG) MUDr. Edita Göncölová

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4

Otváracie hodiny:

Po-Pia (okrem sviatkov): 7:00 – 19:00