Poliklinika Centrum III

Poliklinika Centrum s.r.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie realizujúce kvalitnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom zmluvných poisťovní v nadštandardných podmienkach.

Pri práci máme k dispozícii tie najmodernejšie vyšetrovacie metódy:

  • Denzitometria
  • Digitálna mamografia
  • Ultrasonografia
  • Echokardiografia, Elektrokardiografia
  • Holter monitoring – EKG a tlakový
  • Spirometria
  • Audiometria, Tympanometria
  • Autorefraktometria,Tonometria, Perimetria
  • Prístroj na kvantitatívne stanovenie CRP
  • Dychový analyzátor baktérie Helicobacter pylori

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Brigádnická 2

Košice

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.