Poliklinika Tehelná, a.s.

História: Informácie o histórii spoločnosti, jej právnych predchodcoch a majetku v jej vlastníctve Pôvodný subjekt, ktorý vznikol ako právny predchodca Polikliniky Tehelná, a. s. začal svoju činnosť ako časť Ústavu národného zdravia mesta Bratislavy na základe povolenia na prevádzku zo dňa 08. 08. 1986. Tento pôvodný subjekt bol rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej...

Poliklinika Šustekova

Spoločnosť Poliklinika Šustekova s.r.o. vznikla v roku 2004 s pôvodným názvom PRO VITAE s.r.o. Založilo ju 22 súkromných lekárov (každý s rovnakým podielom), ktorí majú svoje súkromné ambulancie v budove Polikliniky. Spoločnosť vznikla ako reakcia na zverejnený zámer Bratislavského samosprávneho kraja (vlastníka budovy) dlhodobo prenajať budovy Polikliník v Petržalke. V snahe prebudovať polikliniku na moderné...

Medirex a.s.

O nás: MEDIREX GROUP je skupina spolupracujúcich spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Spoločným poslaním týchto spoločností je zabezpečiť pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť. Medirex, a. s. Predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska genetika, pôsobiacich v Bratislave a v okolí a v odboroch klinická...

Poliklinika cudzokrajných chorôb, Zama s.r.o.

Ochrane zdravia cestovateľov, včasnej diagnostike a liečbe tzv. importovaných nákaz, sa naše pracovisko venuje už od roku 1968. Na podnet prof. MUDr. Júliusa Hrúzika, CSc., vzniklo Stredisko pre cudzokrajné choroby, ako súčasť Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice a od roku 2004 bolo pretransformované na Polikliniku cudzokrajných chorôb. Pôsobia tu špecialisti s bohatými skúsenosťami v oblasti...

ZS Sch. Trnavského – Paracelsus s.r.o.

Všeobecní lekári pre dospelých MUDr. Kafková Margita MUDr. Kubicová Estera MUDr. Maníková Helena MUDr. Sámelová Viera Gynekologická ambulancia MUDr. Andrej Karkalík, PhD. Sonografická ambulancia MUDr. Albert Kubica Stomatologické ambulancie MUDr. Záhradník Peter MUDr. Bilka Juraj Stomatologické RTG pracovisko MUDr. Olga Sárköziová Psychiatrická ambulancia MUDr. Marta Klačková Všeobecní lekári pre deti MUDr. Kulhánková Dagmar MUDr. Makejenko Oľga MUDr. Pozdechová Mária MUDr....