Závodná poliklinika

Mestské zastupiteľstvo mesta Dubnica n/Váhom vedené snahou v komplexnej forme zachovať zdravotnícku starostlivosť pre občanov mesta zriadilo v zmysle zák. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení Mestskú polikliniku Dubnica, ako príspevkovú organizáciu mesta. Poslaním polikliniky je zabezpečovať vhodné podmienky pre privátnych lekárov poskytujúcim zdravotnícke služby občanom mesta a vykonávať preventívno-liečebnú ambulantnú činnosť v niektorých odboroch a...

Musíte si prečítať