ZS Fedinova

Obsahuje zariadenia

Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie pre deti a dorast – MUDr. Eva Komadová

Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. Vlasta Kurucová

Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Vades, s.r.o – MUDr. Danica Hlavová

Ambulancia pre deti a dorast

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Inez Kajtorová

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Lujza Slezáková

Ambulancia pre deti a dorast, do 28 rokov – MUDr. Ľubica Šašková

Ambulancia všeobecného lekára – MUDr. Blanka Donovalová

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – MUDr. Terézia Henteková

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Eva Vlková

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Marta Bíla

Chirurgická ambulancia – MUDr. Dušan Cintula

Chirurgická ambulancia – MUDr. Zdeno Dressler

Chirurgická ambulancia, KRIZMED s.r.o. – MUDr. Michal Križan , PhD.

Dermatovenerologická ambulancia pre deti a dospelých – MUDr. Dagmar Dutková

ESCULAP-F s.r.o. – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých – MUDr. Iveta Fulová

Gynekologická ambulancia – MUDr. Ivona Ďubeková

Homeopatia – MUDr. Svetlana Kürthová

Interná ambulancia – MUDr. Peter Masár

ORL ambulancia SORL s.r.o. – MUDr. Silvia Ozorovská

Ortopedická ambulancia – MUDr. Róbert Řežucha

Očná ambulancia LAMPYRIS, s.r.o. – MUDr. Miriam Škodová

Pneumologicko-ftizeologická ambulancia OSVIRIJA, s. r. o. – MUDr. Svetlana Kürthová

Pneumologická a ftizeologická ambulancia Pneumomed – MUDr. Mária Drugdová

Praktický lekár pre dospelých, VITAMEDICAL s.r.o. – MUDr. Janka Michalková

Reumatologická ambulancia – MUDr. Valéria Durdíková

Starmed s.r.o., ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Patrícia Goldenberg

Stomatologický rontgen

Uromedik, s.r.o. Urologická ambulancia – MUDr. Martin Blažek

Zubná ambulancia – MUDr. Dana Mesárošová

Zubná ambulancia – MUDr. Zuzana Mrázová

Zubná ambulancia – MUDr. Ľubica Kottmanová

Zubná ambulancia – wiedermann,s.r.o. – MUDr. Andrea Wiedermann MHA

Zubná ambulancia, PADENT s.r.o. – MUDr. Štefan Pachota

ambulancia zubného lekárstva – MUDr. Dagmar Vrbatová

Kontakt na polikliniku:

  • Tel.: 02 638 37 822

Adresa polikliniky:

Fedinova 9
851 01 Bratislava-Petržalka

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny.