Závodná poliklinika

Mestské zastupiteľstvo mesta Dubnica n/Váhom vedené snahou v komplexnej forme zachovať zdravotnícku starostlivosť pre občanov mesta zriadilo v zmysle zák. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení Mestskú polikliniku Dubnica, ako príspevkovú organizáciu mesta.
Poslaním polikliniky je zabezpečovať vhodné podmienky pre privátnych lekárov poskytujúcim zdravotnícke služby občanom mesta a vykonávať preventívno-liečebnú ambulantnú činnosť v niektorých odboroch a zdravotnú dopravnú službu.

MUDr. Elena Šmotláková

Funkcia: zástupkyňa riaditeľky – odborný garant
Telefón: +421 042 4653372
Mobil: +421 918 249 935
E-mail: elena.smotlakova@poliklinikadubnica.sk

Mgr. Jana Mišovcová

Funkcia: vedúca sestra
Telefón: +421 424653351
Mobil: +421 917 455510
E-mail: jana.misovcova@poliklinikadubnica.sk

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Dukelská štvrť 1408

01841 Dubnica nad Váhom

Otváracie hodiny:

Prvá pomoc

Pondelok – Piatok Sobota – Nedeľa
1530-2200 700-2200