UniKLINIKA Prievidza

O nás

Uniklinika kardinála Korca slúži obyvateľom hornej Nitry a jej širokého okolia od októbra 2008. Toto unikátne zariadenie v rámci SR v rekordne krátkom čase vybudovala UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Jedinečnosť Unikliniky je v tom, že “pod jednou strechou” poskytuje ambulantnú starostlivosť väčšina neštátnych lekárov v Prievidzi ako aj to, že občania nemusia cestovať za vyšetreniami, pretože Uniklinika má tri pracoviská vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou. Pracoviská Unikliniky sú nasledovné:

Centrum zobrazovacích metód

Centrum zobrazovacích metód je najmodernejšie rádiologické pracovisko s magnetickou rezonanciou (MR), digitálnym röntgenom a celotelovým sonografickým prístrojom. Pracovisko je plne bezfilmové, čo znamená, že všetky snímky sú v digitálnej forme, čo je prínosom vo zvýšení kvality, ako aj v znižovaní záťaže obyvateľov radiačnou záťažou . Taktiež umožňuje prenos snímok, a tým aj konzultácie nálezov so špičkovými pracoviskami v SR ako aj v zahraničí.

Centrum špeciálnej diagnostiky

Centrum špeciálnej diagnostiky predstavuje komplex špecializovaných ambulancií, ktoré umožňujú poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, nadštandardných preventívnych programov ako aj zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby. Ambulancia kardiologická, neurologická, očná, ORL vrátane audiometrického pracoviska, urologická, interná ako aj pracovisko funkčnej diagnostiky sú vybavené špičkovou technikou umožňujúcou vyšetrenie na najvyššej úrovni.

Kontakt na polikliniku:

IČO: 316 25 657
IČ DPH: SK2020468780

Adresa polikliniky:

Nábrežná 5
971 01 Prievidza

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.