Poliklinika Šustekova

Spoločnosť Poliklinika Šustekova s.r.o. vznikla v roku 2004 s pôvodným názvom PRO VITAE s.r.o. Založilo ju 22 súkromných lekárov (každý s rovnakým podielom), ktorí majú svoje súkromné ambulancie v budove Polikliniky.

Spoločnosť vznikla ako reakcia na zverejnený zámer Bratislavského samosprávneho kraja (vlastníka budovy) dlhodobo prenajať budovy Polikliník v Petržalke. V snahe prebudovať polikliniku na moderné zdravotné centrum sa rozhodli lekári aktívne sa zapojiť do tohto procesu. Projekt spoločnosti PRO VITAE s.r.o. bol vyhodnotený ako najlepší a od 1.8.2005 nadobudla účinnosť nájomná zmluva medzi BSK a PRO VITAE s.r.o. uzavretá do roku 2040.

Od tohto dňa vystupuje spoločnosť PRO VITAE s.r.o. ako oprávnený prenajímateľ a správca budovy Polikliniky. Spravujeme budovu a staráme sa o viac ako 80 podnájomcov a viac ako 30.000 pacientov

A od 1.9.2007 spoločnosť PRO VITAE s.r.o. mení svoj obchodný názov na Poliklinika Šustekova s.r.o., aby tak jasne deklarovala, že jej zámerom je dlhodobo zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Bratislavy.

Obsahuje zariadenia

Ambulancia alergológie a klinickej imunológie – MUDr. Zora Blanariková

Ambulancia klinickej imunológie-alergológia – MUDr. Janka Štefanovičová

Ambulancia klinickej psychológie – PhDr. Etela Mišaničová

Ambulancia praktického lekára pre dospelých – MUDr. Alena Horsáková

Ambulancia pre dospelýchr – APL DOS, s.r.o. – MUDr. Anna Šurkalová

Ambulancia pre liečbu bolesti detí a dospelých – MUDr. Adriana Kollerová

Chirurgická ambulancia, NZZ-EUROCHIRA s.r.o. – MUDr. Stanislav Čakloš

Chirurgická ambulancia, PRIVCHIR, s.r.o. – MUDr. Milan Labuda

Detská pneumologicko-alergologická poradňa – MUDr. Klára Kossárová

Diabetologická a interná ambulancia – MUDr. Anna Hájovská

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, AXAM, s.r.o. – MUDr. Gabriel Škurla

Interná ambulancia Poliklinika Šustekova s.r.o. – EKG

Interná neštátna ambulancia – GERINT s.r.o. – MUDr. Pavol Mazalán

Logopedická ambulancia – Mgr. Jana Huttová

MUDr. Viera Čakányová, praktický lekár pre deti a dorast

Neštátna psychiatrická ambulancia – MUDr. Oľga Paulovičová

ORL ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Zora Broschová

Oftalmologická ambulancia – MUDr. Mária Rakšányová

Praktický lekár pre deti a dorast, MEDICART s.r.o. – MUDr. Michaela Černá

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Igor Kundrát

Rehabilitačná ambulancia – FBLR, Eurorehab s.r.o. – MUDr. Ľubica Šorfová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Miriam Matejcová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Mária Mauerová

Všeobecný lekár – MUDr. Margita Belicová

Všeobecný lekár pre deti a dorast – MUDr. Gabriela Jelenčiaková

Všeobecný lekár pre deti a dorast – MUDr. Ľuboslava Vakulová

Všeobecný lekár pre deti a dorast, GAMI – med. s.r.o. – MUDr. Gabriela Miškejeová

Všeobecný lekár pre dospelých – Vitality s.r.o. – MUDr. Iveta Plšeková

Kontakt na polikliniku:

IČO: 35 892 200
DIČ: 2021864031
IČ DPH: SK2021864031

Adresa polikliniky:

Šustekova 2

851 04 Bratislava

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.