Poliklinika Štúrovo

V súčasnosti je Vám k dispozícii v našej budove 28 ambulancií, ambulantná pohotovostná služba (LSPP) pre dospelých a pre deti a dorast, fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, rádiodiagnostické oddelenie, dialyzačné stredisko, mamografické a denzitometrické stredisko, biochemické laboratórium, lekáreň, očná optika a ďalšie doplnkové služby.

    Našim základným poslaním je poskytovať pre pacientov komfortnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

Alergológia Dermatovenerológia :: Diabetológ
:: Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie :: Gastroenterológia :: Gynekológia
:: Chirurgia :: Lekáreň :: Lekárska pohotovosť
:: Mammografia :: Nefrológia :: Neurológia
:: Oftalmológia :: Optika :: Ortopédia
:: Otorynolaringológia :: Pneumológia :: Psychiatria
:: Psychológia :: Reumatológia :: RTG oddelene
:: RTG oddelenie :: Stomatológia :: Urológia
:: Vnútorné lekárstvo :: Všeobecné lekárstvo :: Všeobecné lekárstvo pre deti

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Jesenského 85

94301 Štúrovo

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.