Neštátna poliklinika PRO BIOS Bratislava

Od roku 1996 sa staráme o Vaše zdravie. Poskytujeme vám všeobecnú, špecializovanú a špecializovanú inú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.

 

Neštátna poliklinika PRO BIOS má určený rozsah zdravotného obvodu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v týchto špecializačných odboroch:

všeobecné lekárstvo (Ružová dolina 21, Ružová dolina 19)

 • Jarabinková
 • Klincová (novostavby Klincová – Mraziarenská)
 • Mliekarenská
 • Prievozská (všetky čísla okrem 17 – 27, 41, 49)
 • Mierová (nepárne č. 1 – 53, 77 – 99)
 • Miletičova (nepárne č. 21 – 45, od č. 46 vyššie všetky čísla)
 • Ružová dolina
 • Stará Prievozská
gynekológia a pôrodníctvo (Ružová dolina 21)
 • Mliekarenská
 • Ružová dolina
 • Sklenárova
gynekológia a pôrodníctvo (Ružová dolina 19)
 • Kladnianska
 • Kľukatá
 • Mierová
 • Miletičova (párne č. 86 – 90, nepárne č. 85 – 91)
 • Prievozská
 • Stará Prievozská

Ambulancie

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava – Ružinov

 • Dermatologická (kožná) ambulancia
 • Endokrinologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia I.
 • Chirurgická ambulancia
 • Imuno-alergologická ambulancia
 • Kardiologická ambulancia
 • Klinická psychológia
 • Neurochirurgická ambulancia
 • Neurologická ambulancia
 • Oftalmologická (očná) ambulancia
 • ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia
 • Ortopedická ambulancia pre deti a dorast
 • Ortopedická ambulancia pre dospelých
 • Rádiologické pracovisko I.
 • Urologická ambulancia pre deti a dospelých
 • Vnútorné lekárstvo
 • Všeobecný lekár pre dospelých I.

Zdravotné stredisko PRO BIOS

Ružová dolina 19, 821 09 Bratislava – Ružinov

 • Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko
 • Gynekologická ambulancia II.
 • Všeobecný lekár pre dospelých II.

Rádiologické pracovisko PRO BIOS

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava – Rača

 • Rádiologické pracovisko II.

Lekári

Neštátna poliklinika PRO BIOS

Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava – Ružinov

Meno lekára Ambulancia Neordinuje
MUDr. Eva Akubžanová Kardiologická ambulancia
MUDr. Jozef Dubravický Urologická ambulancia pre deti a dospelých
MUDr. Peter Ďurica ORL (ušno-nosovo-krčná) ambulancia
MUDr. Andrej Džubera PhD. Neurochirurgická ambulancia
MUDr. Pavol Kertys Imuno-alergologická ambulancia
MUDr. Dana Kovácsová Rádiologické pracovisko I.
MUDr. Kitti Máčadiová Dermatologická (kožná) ambulancia
MUDr. Klára Mladá Gynekologická ambulancia I.
MUDr. Blanka Otrusiníková Všeobecný lekár pre dospelých I. od 27.12.2016 do 30.12.2016
MUDr. Katarína Páleníková Urologická ambulancia pre deti a dospelých
MUDr. Katarína Pernišová Oftalmologická (očná) ambulancia
MUDr. Kamila Rosoľanková Neurologická ambulancia
MUDr. Hana Sameková Ortopedická ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Jaroslav Sekáč PhD. Chirurgická ambulancia
MUDr. Eliška Takáčová Rádiologické pracovisko I.
MUDr. Igor Vico Ortopedická ambulancia pre dospelých
MUDr. Miriam Voržáková Vnútorné lekárstvo
Mgr. Alena Žabkayová Klinická psychológia
MUDr. Janette Zelková Rádiologické pracovisko I.

Zdravotné stredisko PRO BIOS

Ružová dolina 19, 821 09 Bratislava – Ružinov

Meno lekára Ambulancia Neordinuje
MUDr. Katarína Grebečiová Fyziatricko-rehabilitačné pracovisko
MUDr. Vladimír Horák Gynekologická ambulancia II. do 27.12.2016
MUDr. Monika Pristašová Všeobecný lekár pre dospelých II.

Rádiologické pracovisko PRO BIOS

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava – Rača

Meno lekára Ambulancia Neordinuje
MUDr. Anna Sallemová Rádiologické pracovisko II.

Kontakt na polikliniku:

Adresa polikliniky:

Ružová dolina 19, 21

821 09 Bratislava

Otváracie hodiny:

Každá ordinácia má svoje otváracie hodiny. Pre každú z nich je nájdete na stránkach uvedených vyššie.